07.09.2019 Narodowe Czytanie.

img_071707.09.2019 Narodowe Czytanie.

W Narodowym Czytaniu, organizowanym w Centrum Wikliniarstwa w tym roku brali udział: Wicestarosta P. A. Mach, Zastępca Burmistrza P. L. Tabasz, młodzież szkolna, nauczyciele, oraz nasze seniorki: Panie -M. Bury, D. Freyer i J. Szast. Grupa młodzieży ze szkoły podstawowej w Kopkach pięknie przedstawiła fragment noweli „Katarynka”. 

Opr.: Cz. Mroczka
Foto.: Cz. Mroczka

Czytaj dalej

04.09.2019 Spotkanie integracyjne.

c0024t0104.09.2019 Spotkanie integracyjne.

Jednym z największych spotkań senioralnych realizowanych w ramach. Rządowego Projektu ASOS na 2019 r., było niewątpliwie spotkanie ple-nerowe członków z 4 Kół Terenowych PZERiI, zrzeszonych w Oddziale Rejonowym w Rudniku, które odbyło się w dniu 04 września w uroczym zakątku nad stawami na Warchołach. Pięknie przygotowany program artystyczny przez członków Koła w Nisku w recytowanych wierszach i śpiewanych piosenkach o ukochanym swoim miasteczku, potwierdził „Jak można szanować i ko-chać swoją Małą Ojczyznę”. Rangę spotkania podniosła obecność zaproszonych gości: byłego Burmistrza Niska Pana Juliana Ozimka, wielkiego przyjaciela niżańskich seniorów aktualnego Burmistrza Pana Waldemara Ślusarczyka, Starosty Niżańskiego Pana Roberta Bednarza i Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła.  

Opr.: K. Socha
Foto.: M. Foryś

Czytaj dalej

26-29.08.2019 r. Wyjazd Szlakiem Piastowskich Grodów

p107016226-29.08.2019 r. Wyjazd Szlakiem Piastowskich Grodów

Kolejnym zadaniem realizowanym w Rządowym Projekcie ASOS 2019 r.- Aktywny Senior” –   był 4-dniowy wyjazd Szlakiem Piastowskich Grodów, w którym wzięło udział 48 seniorów – członków kół terenowych PZERiI , zrzeszonych w Oddziale Rejonowym w Rudniku nad Sanem. Zwiedziliśmy Kruszwicę z atrakcyjną Mysią Wieżą, byliśmy nad Jeziorem Gopło, spacerowaliśmy po bardzo rozległym i ciekawym Skansenie Archeologicznym. W Gnieźnie- katedra, drzwi gnieźnieńskie, relikwiarz Św. Wojciecha i Muzeum Początków Państwa Polskiego. W Ostrowie Lednickim, jezioro, skansen i miejsce chrztu Mieszka I. Trzeci, upalny dzień, to Poznań – zwiedziliśmy Rynek, Katedrę i Ratusz ze słynnymi poznańskimi koziołkami. W Kórniku zwiedziliśmy największą atrakcję turystyczną – rezydencję magnacką, istniejącą od XV wieku. W dniu powrotu do domu, w Licheniu Starym byliśmy w Sanktuarium Maryjnym i uczestniczy-liśmy we Mszy Św. celebrowanej m.in. w intencji naszych seniorów.

Opr. B. Sekulska
Foto. E. Sekulski

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY UPRZEJMIE, ŻE SIEDZIBA KOŁA TERENOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW
ORAZ KLUBU SENIORA JEST CZYNNA OD DNIA
04 WRZEŚNIA 2019 W CENTRUM CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
37 – 42O RUDNIK NAD SANEM
UL. RZESZOWSKA 35

 Z A P R A S Z A M Y

20.08.2019 Posiedzenie Zarządu Koła.

img_068920.08.2019 Posiedzenie Zarządu Koła.

Już kolejny raz posiedzenie Zarządu i aktywu związkowego, odbyło się w siedzibie Oddziału Rejonowego PZERiI przy ul. Kilińskigo 19. Głównym tematem obrad było; omówienie nabrzmiałego problemu związanego z brakiem lokalu na działalność koła, z wyprowadzką i opróżnieniem dotychczas zajmowanego, z aktualną oceną realizacji przyznanych dotacji na działalność związkową na rok 2019 oraz podjęcia kroków organizacyjnych, które zapewnią realizację zadań wynikających z przyznanego Projektu Rządowego ASOS 2019.

Porac. K. Socha
Foto: E. Sekulski, Cz. Mroczka

Czytaj dalej

18.08.2019 Dożynki Powiatowe – w Harasiukach.

a-00218.08.2019 Dożynki Powiatowe – w Harasiukach.

Zespół Śpiewaczy „Wiklina” jest zapraszany na różne imprezy i wydarzenia organizowane w sąsiednich gminach. W tym roku Dożynki Powiatu Niżańskiego odbyły się w Harasiukach. W bogatym programie artystycznym w którym brały udział m.inn. zespoły regionalne, młodzież szkolna, zespół „Piękni i Młodzi”, wystąpił również nasz zespół „Wiklina” z urozmaiconym i przystosowanym do aktualnego wydarzenia repertuarem. Starosta Niżański P. Robert Bednarz wręczył Zespołowi drobny upominek i dyplom z podziękowaniem: „za udział w Dożynkach Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019 oraz godne i uwieńczone sukcesem reprezentowanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”. 

Opr.:   Cz. Mroczka
Foto.:  M. Foryś

Czytaj dalej

08.08.2019 Spotkanie “Pod dębem”.

dsc0081708.08.2019 Spotkanie “Pod dębem”.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu PODKARPACKICH INICJATYW LOKALNYCH na rok 2019 pod nazwą „Aktywny Senior –Zdrowy Senior” było spotkanie integracyjne w dniu 08.bm -“Pod dębem”.

Organizacją spotkania zajęła się Grupa Nieformalna inicjatywy wniosku pod kierunkiem P. Urszuli Tasiemskiej działającej na rzecz Koła Terenowego PZERiI w Rudniku nad Sanem.
W spotkaniu wzięło udział ponad 40 Seniorów, którzy dojechali na miejsce rowerami, samochodami lub marszem z kijkami. Wspólne śpiewy, konsumpcja i tańce przyczyniły się nie tylko do dalszej integracji środowiska senioralnego, ale było również czasem i miejscem gdzie zapomnieliśmy o chorobach, samotności i problemach wieku dojrzałego.

Opr.:   E. Sekulski
Foto.:  M. Foryś

Czytaj dalej

01.08.2019 Spotkanie seniorów w Krzeszowie.

dsc_023301.08.2019 Spotkanie seniorów w Krzeszowie.

Drugie z kolei spotkanie seniorów – członków kół niżańskich zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PZERiI w Rudniku nad Sanem, było spotkaniem plenerowym na terenie Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji “Błękitny San” w Krzeszowie. Było to zadanie realizowane w Rządowym Projekcie ASOS 2019 r – “Aktywny Senior”. Miłą niespodzianką był przyjazd Starosty Niżańskiego Pana Roberta Bednarza na nasze spotkanie. Przed godziną 17-tą wszyscy zebrani opuścili miejsce grillowania, zgromadzili się na wolnej przestrzeni i po wysłuchaniu alarmu syren oraz przedmowie Pana Starosty – chwilą milczenia i zadumy, odśpiewaniem Hymnu, kilku pieśni patriotycznych – uczciliśmy pamięć i oddaliśmy hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego w 75 Rocznicę Wybuchu.

Opr.: K. Socha
Foto.: M. Foryś,

Czytaj dalej

30.06.2019 Spotkanie edukacyjne z ratownikiem.

dsc0068630.06.2019 Spotkanie edukacyjne z ratownikiem.

W projekcie „Aktywny Senior” mieliśmy ostatnio spotkanie z Panem Bartoszem Kaczorowskim – ratownikiem Podkarpackiego Centrum Usługowo-Szkoleniowego KAMED. Ratownik omówił podstawy prawne obowiązku udzielania pierwszej pomocy, etapy ratownictwa przy różnych zdarzeniach i wypadkach, oraz jak należy postępować w przy-padku stwierdzenia u poszkodowanego niebezpiecznych chorób takich jak: zawał serca, udar mózgu, cukrzyca. Ciekawe szkolenie było urozmaicone pokazami wizualnymi na ekranie i na manekinie.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto.: M. Foryś

Czytaj dalej

28.07.2019 „WAKACJONALIA” – w Jeżowym.

dsc0016128.07.2019 „WAKACJONALIA” – w Jeżowym.

Z wielką przyjemnością i zainteresowaniem seniorzy rudniccy biorą udział we wszystkich wydarzeniach regionalnych, zwłaszcza uroczystych dni dotyczących i organizowanych przez poszczególne sąsiedzkie gminy czy miasta. Niewątpliwie jedną z większych imprez regionalnych są „WAKACJONALIA” w Jeżowym. Ładna pogoda, bogate wystawnictwo, ciekawe spotkania, różnorodny program artystyczny, spełniły oczekiwania naszych seniorów, którzy i w tym roku też byli obecni na tej imprezie.

Opr.: K. Socha
Foto.: M. Foryś

Czytaj dalej

16.07.2019 Spotkanie z Lidią Bogaczówną.

img_064516.07.2019 Spotkanie z Lidią Bogaczówną.

Bardzo miłe i serdeczne spotkanie zorganizował Miejski Ośrodek Kultury z Panią Lidią Bogaczówną. Pani Lidia, artystka Teatru im. Juliusza Słowackiego, pochodzi z naszego miasta i jest wielką patriotką Rudnika. Opowiadała nam o swojej ciekawej karierze zawodowej oraz o miłych i trudnych chwilach w swoim życiu aktorskim. Jej pełne emocji wystąpienie spotkało się z wielką naszą sympatią.

Opr.: Cz. Mroczka
Zaobacz też: MOK Rudnik nad Sanem
Foto.: M. Foryś, Cz. Mroczka

Czytaj dalej

26.06.2019 Seniorzy – wolontariusze.

dsc_011526.06.2019 Seniorzy – wolontariusze.

W dniach 22 i 26 czerwca 2019 r w siedzibie Niżańskiego Centrum Rozwoju, odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu Edukacja Prozdrowotna realizowanego Projektu Rządowego ASOS 2019 r. „Aktywny Senior”. Dotyczyło ono zakresu pomocy osobom starszym przez seniorów – wolontariuszy. W szkoleniu brało udział łącznie 16 członków z niżańskich kół terenowych, zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PZERiI w Rudniku nad Sanem.

Opr.: K. Socha
Foto.:  U. Tasiemska 

Czytaj dalej

16.06.2019 Integracyjny Piknik Rodzinny.

  2616.06.2019 Integracyjny Piknik Rodzinny.

Wielce zadowalająco rozwija się nasza współpraca z Ośrodkiem Caritasu w Rudniku nad Sanem, zapoczątkowana przed kilkoma laty. Kilkakrotnie seniorzy byli uczestnikami wielu projektów realizowanych przez Caritas. Jesteśmy często zapraszani na wiele wydarzeń integracyjnych i mamy często swój w nich udział, poprzez występy naszego Zespołu Śpiewaczego WIKLINA. W przebiegu pięknie zorganizowanego przez Caritas z ogromnym rozmachem Pikniku Rodzinnego też mieliśmy swój udział. Nasze seniorki przygotowały własne wypieki a oprócz tego przez cały czas trwania imprezy s przygotowywały smakowite kanapki.

Opr.: K. Socha

Czytaj dalej

13.06.2019 Spotkanie z „Kulturą Flisacką”.

 dsc_003013.06.2019 Spotkanie z „Kulturą Flisacką”.

Członkowie kół terenowych PZERiI, zrzeszonych w Oddziale Rejonowym w Rudniku nad Sanem, realizując działania Edukacji Lokalno-Regionalnej w Projekcie Rządowym ASOS 2019 „AKTYWNY SENIOR 2019” spotkali się na wycieczce w Ulanowie „stolicy polskiego flisactwa ”. Zwiedziliśmy Muzeum Flisactwa Polskiego, mieliśmy okazję wysłuchać interesującej historii rozwoju flisactwa oraz historii budowy Muzeum. Dalsza część spotkania przebiegała w sali Domu Kultury, gdzie przy miłych i przyjacielskich rozmowach degustowaliśmy smaki lokalnych potraw flisackich.

Opr.: K. Socha

Czytaj dalej

26.06.2019 Wycieczka Jarosław – Przeworsk

  dsc0158926.06.2019 Wycieczka Jarosław – Przeworsk

Program rządowy ASOS na rzecz aktywności społecznej seniorów przewiduje zwiedzanie zabytków, ciekawych miejsc, muzeów. Ostatni wyjazd seniorów z Niska, Ulanowa, Krzeszowa i Rudnika to zwiedzanie ciekawych miejsc w Jarosławiu i Przeworsku. Jarosław to: Podziemne Przejście Turystyczne, Muzeum – Kamienica Orsettich, Rynek. W Przeworsku –zwiedziliśmy skansen, a w Zarzeczu park i Pałac Dzieduszyckich. Bardzo upalna pogoda w tym dniu nie przeszkodziła nam miło spędzić czas.

Opr.:  Cz. Mroczka
Foto.: M. Foryś

Czytaj dalej