ZARZĄD

Stan Organizacyjny Oddziału Rejonowego

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Rudniku nad Sanem

oraz kół terenowych wchodzących w skład Rejonu


 

ODDZIAŁ REJONOWY – RUDNIK NAD SANEM

Kazimiera Socha – prezes

Władysława Krasny – zastępca

Irena Gloc – zastępca

Władysława Sztaba – skarbnik

Stanisława Górska-Zięba – sekretarz

Emilia Malmon – członek

Jadwiga Rozlazły – członek

Bronisława Greber – członek

Kazimiera Czajka – członek

Helena Masłowska – członek

Andrzej Cagara – członek

 

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W RUDNIKU NAD SANEM

Edward Sekulski – prezes honorowy

Kazimiera Socha – przewodnicząca

Emilia Malmon – zastępca

Stanisława Górska-Zięba – sekretarz

Władysława Sztaba – skarbnik

Stanisław Sekulski – członek

Teresa Barska – członek

Czesław Mroczka – członek

Stanisława Fluda – członek

 

KOMISJA  REWIZYJNA PRZY  ODDZIALE  REJONOWYM

Danuta Freyer Rudnik nad Sanem
Kazimiera Kołodziej Rudnik nad Sanem
Jerzy Wawrzyniecki Nisko
Lidia Pietruszyńska Ulanów
Janina Tutka Krzeszów

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W NISKU

Władysława Krasny – przewodnicząca

Kazimierz Baran – zastępca

Jerzy Wawrzyniecki – skarbnik

Danuta Kazanecka – sekretarz

Jerzy Laskowski – członek

Weronika Mierzwa – członek

Kazimierz Wala – członek

 

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W ULANOWIE

Bronisława Greber – przewodnicząca

Lidia Pietruszyńska – zastępca

Kazimiera Czajka – sekretarz

Mieczysława Pałka – Skarbnik

Zofia Bronkiewicz – członek

Danuta Kupiec – członek

Mieczysław Oleksak – członek

 


SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W KRZESZOWIE

Helena Masłowska – przewodnicząca

Anna Kozdra – sekretarz

Bolesław Garbacz – skarbnik

Janina Pajura – członek

Marian Nastała – członek