ZARZĄD

Stan Organizacyjny Oddziału Rejonowego

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Rudniku nad Sanem

oraz kół terenowych wchodzących w skład Rejonu


 

ODDZIAŁ REJONOWY – RUDNIK NAD SANEM

Kazimiera Socha – przewodnicząca

Władysława Krasny – zastępca

Bronisława Greber – zastępca

Władysława Sztaba – skarbnik

Helena Koszałka – sekretarz

Helena Masłowska – członek

Anna Kozdra – członek

Kazimiera Czajka – członek

Andrzej Cagara – członek

Stanisława Fluda – członek

Jadwiga Rozlazły – członek

 

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W RUDNIKU NAD SANEM

Edward Sekulski – Honorowy Przewodniczący 

Szymonik Janina – przewodnicząca

Stanisława Fluda – vice przewodnicząca

Kazimiera Kołodziej – sekretarz

Władysława Sztaba – skarbnik

Krystyna Markowska – członek

Czesław Mroczka – członek

Władysław Drzymała – członek

 

 

KOMISJA  REWIZYJNA PRZY  ODDZIALE  REJONOWYM

Danuta Freyer Rudnik nad Sanem
Kazimiera Kołodziej Rudnik nad Sanem
Jerzy Wawrzyniecki Nisko
Lidia Pietruszyńska Ulanów
Janina Tutka Krzeszów

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W NISKU

Ryczko Teresa – przewodnicząca

Weronika Mierzwa – vice przewodnicząca

Jerzy Wawrzyniecki – skarbnik

Leokodia Rembisz – sekretarz

Zofia Kotylak – członek

Stanisław Bera – członek

Jerzy Laskowski – członek

 

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W ULANOWIE

Bronisława Greber – przewodnicząca

Barbara Cyrana – vice przewodnicząca

Kazimiera Nikolas – sekretarz

Aleksandra Otto – Skarbnik

Lidia Pietruszyńska – członek

Janina Płoszaj – członek

Mieczysław Oleksak – członek

 


SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W KRZESZOWIE

Helena Masłowska – przewodnicząca

Anna Kozdra – sekretarz

Bolesław Garbacz – skarbnik

Teresa Szydłowska – członek

Marian Nastała – członek