ZARZĄD

Stan Organizacyjny Oddziału Rejonowego

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Rudniku nad Sanem

oraz kół terenowych wchodzących w skład Rejonu


 

ODDZIAŁ REJONOWY – RUDNIK NAD SANEM

przewodnicząca Janina Szymonik Rudnik
wiceprzewodnicząca Teresa Ryczko Nisko
wiceprzewodnicząca Bronisława Greber Ulanów
sekretarz Maria Burkiewicz Rudnik
skarbnik Władysława Sztaba Rudnik
członkowie Helena Masłowska Krzeszów
  Anna Kozdra Krzeszów
  Kazimiera Czajka Ulanów
  Andrzej Cagara Nisko
  Stanisława Fluda Rudnik
  Jadwiga Rozlazły Rudnik

 

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W RUDNIKU NAD SANEM

 

P. Janina Szymonik – Przewodnicząca,

1 Wiceprzewodnicząca: Teresa Ryczko Nisko,

2 Wiceprzewodnicząca: Janina Puskarczyk Ulanów,

P. Kazimiera Kołodziej – Sekretarz,

P. Władysława Sztaba – Skarbnik,

Helena Masłowska, Krzeszów,

Anna Kozdra, Krzeszów,

Barbara Madej, Ulanów,

Andrzej Cagara, Nisko

Jolanta Szast, Rudnik nad Sanem

Jadwiga Rozlazły,  Rudnik nad Sanem

 

 

KOMISJA  REWIZYJNA PRZY  ODDZIALE  REJONOWYM

Lidia Pietruszyńska, Ulanów,
Sekretarz Apolonia Garbacz Krzeszów,    
Członek Danuta Zawół Rudnik nad Sanem
Delegatem na Zjazd Okręgowy został wybrany P. Edward Sekulski.

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W NISKU

Ryczko Teresa – przewodnicząca

Weronika Mierzwa – vice przewodnicząca

Jerzy Wawrzyniecki – skarbnik

Leokodia Rembisz – sekretarz

Zofia Kotylak – członek

Stanisław Bera – członek

Jerzy Laskowski – członek

 

 

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W ULANOWIE

Bronisława Greber – przewodnicząca

Barbara Cyrana – vice przewodnicząca

Kazimiera Nikolas – sekretarz

Aleksandra Otto – Skarbnik

Lidia Pietruszyńska – członek

Janina Płoszaj – członek

Mieczysław Oleksak – członek

 


SKŁAD ZARZĄDU KOŁA PZERiI W KRZESZOWIE

Helena Masłowska – przewodnicząca

Anna Kozdra – sekretarz

Bolesław Garbacz – skarbnik

Teresa Szydłowska – członek

Marian Nastała – członek