07.09.2019 Narodowe Czytanie.

img_071707.09.2019 Narodowe Czytanie.

W Narodowym Czytaniu, organizowanym w Centrum Wikliniarstwa w tym roku brali udział: Wicestarosta P. A. Mach, Zastępca Burmistrza P. L. Tabasz, młodzież szkolna, nauczyciele, oraz nasze seniorki: Panie -M. Bury, D. Freyer i J. Szast. Grupa młodzieży ze szkoły podstawowej w Kopkach pięknie przedstawiła fragment noweli „Katarynka”. 

Opr.: Cz. Mroczka
Foto.: Cz. Mroczka