29.IX.2019 „BO RADOŚĆ JEST W NAS”

a29.IX.2019 „BO RADOŚĆ JEST W NAS”

Pod taką nazwą, dnia 29 września w Stalowej Woli, odbył się Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów. Nasz Zespół Śpiewaczy „Wiklina “ po raz kolejny wystąpił prezentując swój repertuar. Wystąpili również nasi dwaj seniorzy: Kazimierz Szewczyk i Eugeniusz Pędlowski, jako soliści. Gratulujemy naszemu koledze Geniowi, którego występy solowe są zawsze przez Jury

Przeglądu wysoko oceniane i nagradzane,. Tak było i tym razem, Geniu wrócił z nagrodą.

Opr. K.Socha
Zdj.: M.Foryś