KONTAKT

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem


ul. J.Piłsudskiego 9
(Budynek Liceum)

37-420 Rudnik nad Sanem

„Klub Seniora” – ul. Mickiewicza 38
Tel. "Klub": 015 649 32 59
Tel. Prezes: 783 881 001

KRS: 0000109984
NIP: 525-15-62-577
REGON: 000776019
KONTO: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
O. Rudnik nad Sanem
38 9434 1070 2005 1501 3363 0001

www.pzeri.rudnik.org.pl

san22@op.pl

admin-pzeri@o2.pl