KONTAKT

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem


UL. RZESZOWSKA 35
(CENTRUM CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ)

37-420 Rudnik nad Sanem
Tel. "Klub": 015 649 32 59
Tel. Prezes: 504 417 408

KRS: 0000109984
NIP: 525-15-62-577
REGON: 000776019
KONTO: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
O. Rudnik nad Sanem
38 9434 1070 2005 1501 3363 0001

kontaktowy adres e-mail:
janina.szymonik57@gmail.com