Życzenia Świąteczne

123

NASZYM  WSZYSTKIM
CZŁONKOM I SYMPATYKOM
ORAZ SĄSIADOM Z CARITASU

Ż Y C Z Y M Y

 ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I POGODNYCH
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2021
 
                                              ZARZĄD  PZERiI

Ogłoszenie

W związku z nadal panującą pandemią oraz obowiązującymi obostrzeniami, nie wznawiamy naszych wtorkowych spotkań klubowych, zajęć w warsztatach (muzycznych i gimnastyki rekreacyjnej) aż do momentu ponownego ogłoszenia w tej sprawie.

Informujemy natomiast, że Zarząd złożył terminowo Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie w Nisku o dofinansowanie z PFRON-u na rok 2021, oraz złożył tez terminowo Wniosek w Ogłoszonym przez Burmistrza Konkursie Ofert na współpracę z organizacjami pozarządowymi – tym samym poczynił starania o pozyskanie dotacji na naszą działalność związkową w roku bieżącym.

Naszym Seniorom życzymy dużo zdrowia!
Sprawnego przebiego szczepień!
Bliskiego wznowienia spotkań integracyjnych!
Czeka nas realizacja ambitnych i atrakcyjnych programów!

ZARZĄD