OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY UPRZEJMIE, ŻE SIEDZIBA KOŁA TERENOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW
ORAZ KLUBU SENIORA JEST CZYNNA OD DNIA
04 WRZEŚNIA 2019 W CENTRUM CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
37 – 42O RUDNIK NAD SANEM
UL. RZESZOWSKA 35

 Z A P R A S Z A M Y