Wycieczka rehabilitacyjna – Zakopane 22-23.06.2022.

034Wycieczka rehabilitacyjna – Zakopane 22-23.06.2022.

W dniach 22-23.06.2022 grupa  50 seniorów z czterech kół Oddziału Rejonowego w Rudniku nad Sanem udała się na wycieczkę rehabilitacyjną  do Zakopanego. Wyjazd był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Niżańskim reprezentowanym przez Pana Starostę Roberta Bednarza a Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem.

Rehabilitację rozpoczęliśmy w nowoczesnym Aqua Parku, gdzie w basenach termalno – leczniczych spędziliśmy ponad 2 godziny. Następny relaks to – grota solna . Wieczorem w pensjonacie „Małgorzata”, gdzie byliśmy zakwaterowani, słuchaliśmy i śpiewaliśmy z kapelą góralską.

Drugi dzień –ciekawe zwiedzanie Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Byliśmy w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, a następnie w wolnym czasie spacer po Krupówkach , kawa, lody, zakupy. Po obiedzie – zrelaksowani, w dobrych  humorach, zadowoleni, powrót do domu.

Oprac.: J. Szymonik
Foto.:    J. E. Szast,

Prowadzimy naszą działalność.

S2260004Prowadzimy naszą działalność.

Dzięki dotacji Pana Burmistrza na działalność kulturalną naszego Klubu, zorganizowaliśmy w dniu 25.05.br. wyjazd do „Kina Sokół’ w Nisku.  Obejrzeliśmy film produkcji polskiej „ Fucking Bornholm”.

Na zebraniu członków Zarządu Koła w dniu 06.06.br. omawiano sprawy  bieżące Koła, organizację wycieczki do Zakopanego oraz opłacalność składek członkowskich.  Biorąc pod uwagę opłacane składki oraz chęć przynależności do Związku , Zarząd zweryfikował  listę członków naszego Koła.

W dniu 08.06.br. miło spędziliśmy czas przy ognisku „Pod dębem”. Były kiełbasa i kaszanka z grila, napoje chłodzące, słodycze. Członkowie zespołu śpiewaczego zaprezentowali kilka piosenek ze swojego repertuaru.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto.:    Cz. Mroczka

 

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w nowej siedzibie.

21.04.2022. Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w nowej siedzibie.

W dniu 21 kwietnia b.r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Klubu Seniora. Dzięki pomocy Burmistrza G i M Rudnik nad Sanem Waldemara Grochowskiego i życzliwości lokalnych władz nasze stowarzyszenie mogło przenieść się do świeżo wyremontowanego i w pełni wyposażonego lokalu, który znajduje się przy ul. Chopina 12 (dawna biblioteka miejska). W tym podniosłym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Starosta Niżański – P. Robert Bednarz, Z-ca Burmistrza GiM Rudnik nad Sanem- P. Dariusz Świta, Proboszcz Parafii – Ks. Stanisław Czachor, Dyrektorka MDK- P. Anna Straub, Przewodnicząca TMZR- P. Małgorzata Sztaba-Cholewa, przedstawicielka NCR  Nisko – P. Katarzyna Woźniak. oraz przedstawicielki PZER i I z Krzeszowa i Ulanowa. Ksiądz Proboszcz Stanisław Czachor dokonał poświęcenia naszej siedziby, za co serdecznie mu dziękujemy.  Całość uświetnił występ naszego Chóru Wiklina, który przygotował specjalny utwór na tę okazję.

Za pomyślność działalności Klubu Seniora wszyscy przybyli wznieśli uroczysty toast symboliczną lampką szampana.

Nie możemy zapomnieć o podziękowaniach dla Ks. Tomasza Szostka, który uraczył nas swoją gościnnością w murach budynku Caritas, kiedy nie mie liśmy jeszcze własnego lokalu.

Oprac.: J. Szymonik

Foto.:    Cz. Mroczka, E. Szast,

 

 

 

Życzenia

SKMBT_C454e22040613350_0001 WSZYSTKIM NASZYM

CZŁONKOM I SYMPATYKOM

Ż Y C Z Y M Y

– ZDROWYCH,

– SPOKOJNYCH,

– POGODNYCH,

– SPĘDZONYCH W GRONIE RODZINNYM

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2022
 
 ZARZĄD PZERiI

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

SKMBT_C454e21121410560_0001Ż Y C Z E N I A

MILE SPĘDZONYCH W GRONIE RODZINNYM
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
DUŻO ZDROWIA I MIŁOŚCI NAJBLIŻSZYCH
W NOWYM 2022 ROKU

 

naszym członkom,
wszystkim Seniorom w Rudniku,
naszym przyjaciołom z Caritasu,
sponsorom i sympatykom

SKŁADA ZARZĄD PZERiI

Rudniccy seniorzy ponownie aktywni

Inicjatywa pod nazwą „Rudniccy seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON -Rozwój i Innowacja”.

Celem obszaru było wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na seniorów z terenu Gminy Rudnik nad Sanem. Projekt realizowany był w terminie od 01.10.2021 do 30.11.2021. W dniach 18, 25, 26 X zorganizowaliśmy spacery integracyjno-zdrowotne w których uczestniczyło za każdym razem po 13 osób, spacery odbyły się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w naszym mieście. Mimo nienajlepszej pogody seniorzy wyposażeni w kijki dzielnie maszerowali po bieżni okrążając kilka razy boisko. Inicjatywa wspólnego spaceru zmobilizowała ludzi do wyjścia z domu , do integracji z grupą mimo sytuacji pandemicznej seniorzy z zapałem korzystali ze wspólnego spaceru, z wypiekami na policzkach wracali do domów ,umawiając się na następny spacer.

„Aktywność naszych seniorów”

Inicjatywa pod nazwą „Rudniccy seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu ”Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021- 2023” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2023. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna” ..,Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja

W ramach projektu zostały zorganizowane dwie wycieczki rowerowe w dniach 16 i 19 X zakończone poczęstunkiem. Seniorzy ochoczo siedli na rowery i bardzo chętnie przejechali przez Rudnik i okolice. Pierwsza wycieczka na trasie Rudnik – Kopki zakończona „Pod Dębem” gdzie został dowieziony poczęstunek . Druga wycieczka rowerowa z Rudnika przez Kopki do Krzeszowa Dolnego na Komanową Górę z cudownym źródełkiem. Wycieczka zakończona poczęstunkiem w restauracji Babilon. Znaczne odległości nie przeszkodziły naszym seniorom zachować dobry humor ,weseli z uśmiechem na twarzach gotowi na dalsze zajęcia integracyjne we własnym towarzystwie.

Kolejną inicjatywą programu było ognisko zorganizowane „Pod Dębem” w którym uczestniczyło 26 osób , zostały dowiezione osoby, które samodzielnie nie mogłyby dotrzeć na miejsce spotkania. Miła atmosfera wspólne śpiewy przy muzyce ,zorganizowany poczęstunek, wszystko to sprawiło że seniorzy poczuli się jednością, grupą , która może na siebie liczyć. Wspólnie spędzony czas wyrwał naszych seniorów z osamotnienia wywołanego pandemią. Spotkania , rozmowy, wspólne zabawy zbliżyły do siebie ludzi poprawiając zdrowie psychiczne. W ramach projektu został zakupiony sprzęt gimnastyczny ,a w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zaopatrzono Klub Seniora w ciśnieniomierze i pulsoksymetry. Projekt przyczynił się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów naszej gminy.

Klub Seniora w Rudniku nad Sanem dziękuje za przyznanie dotacji organizatorom konkursu.

Oprac.: J. Szymonik