OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY NASZYCH CZŁONKÓW, IŻ W ZWIĄZKU
 Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMICZNYM
 Z A W I E S Z O N E
 ZOSTAŁY WSZYSTKIE DZIAŁANIA W GRUPACH
 ORAZ SPOTKANIA W KLUBIE
 DO ODWOŁANIA

 Z A R Z Ą D

25.02.2020 Zapusty 2020.

s209001725.02.2020 Zapusty 2020.

Miło i przyjemnie spędziliśmy ostatni wieczór tegorocznego karnawału. Grażyna i Zbyszek postarali się o odpowiednie menu „śledziowo-sałatkowe”.  Gienio Pędlowski i Jadzia Rozlazły w solowych wystąpieniach przedstawili nam swoje okolicznościowe utwory. Przewodnicząca Koła P. Janina Szymonik obchodziła swoje urodziny i z tej okazji otrzymała wiązankę kwiatów, nasze serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego i głośne “sto lat “.

Oprac: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka

Czytaj dalej

04.02.2020 DZIĘKUJEMY…

img_20200204_16300604.02.2020 DZIĘKUJEMY…

Uroczyście i z wielkim szacunkiem dziękowaliśmy Pani Kazimierze Socha za ponad 12 –letnie przewodniczenie naszemu Kołu Terenowemu PZERiI. Jest Ona jedną z założycieli w lipcu 2007 roku Koła Terenowego w naszym mieście. Pani Przewodnicząca potrafiła bardzo dobrze organizować pracę w Kole, z wielką kulturą współpracować z innymi organizacjami i ważnymi osobami w powiecie. Dlatego na tym spotkaniu dziękowali Jej za współpracę: Starosta Powiatu Niżańskiego P. Robert Bednarz, Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem P. Waldemar Grochowski, Przewodnicząca TMZR –P. Małgorzata Sztaba, Kierownik Biura “Tęcza” P. Bogusław Wojtak, była i obecna Dyrektorka MOK P. Krystyna Wójcik i P. Anna Straub, Kierownik NCR P. Katarzyna Wozniak. Były upominki, kwiaty, życzenia “sto lat” przy lampce wina, piękny i smaczny okolicznościowy –„Kaziu –Dziękujemy” – tort. Zespół „Wiklina” wystąpił ze swoim repertuarem oraz specjalnie napisaną na tą okazję piosenką.

Dziękujemy Ci Kaziu za te 12 lat, przepraszamy za sprawiane przykrości,
mamy nadzieję i prosimy o dalszą współpracę.

Oprac. Cz Mroczka
Foto: M. Foryś, Cz. Mroczka

Czytaj dalej

27.01.2020 Posiedzenie Zarządu.

img_083727.01.2020 Posiedzenie Zarządu.

Na posiedzeniu Zarządu Koła PZERiI głównym tematem było omówienie udziału w Ogłoszonym Konkursie Ofert przez Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem P. Waldemara Grochowskiego. Podjęto również Uchwałę powołującą P. Janinę Szymonik na wakat w składzie Zarządu. Dotychczasowa Przewodnicząca P. Kazimiera Socha, z uwagi na stan zdrowia złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Oprac: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka

Czytaj dalej

26.01.2020 Spotkanie Noworoczne TMZR.

img_20200126_15093726.01.2020 Spotkanie Noworoczne TMZR.

Kolędnicy Klubu Seniora byli serdecznie witani i oklaskiwani na Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym w dniu 26 stycznia b.r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej w Centrum Wikliniarstwa. Razem z zebranymi członami TMZR śpiewali kolędy i pastorałki. Występ solowy P. Eugeniusza Pędlowskiego z akompaniamentem akordeonu P. K. Męcińskiego otrzymał duże brawa.

Oprac. Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka, M. Foryś

Czytaj dalej

21.01.2020 Walne Zebranie Członkowskie

img_20200121_17403421.01.2020 Walne Zebranie Członkowskie.

Zgodnie ze Statutem dnia 21.01.2020 r w siedzibie Koła odbyło się Walne Zebranie Członkowskie Informacyjno-Sprawozdawcze za okres 2019 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożyła Przewodnicząca P. Kazimiera Socha, natomiast sprawozdanie finansowe Skarbnik Zarządu P. Władysława Sztaba. Po dyskusji przyjęto również Plan Pracy Koła na 2020 r.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś

Czytaj dalej

16.01.2020 Spotkanie w NCR.

dsc_025316.01.2020 Spotkanie w NCR.

W dniu 16 stycznia w NCR w Racławicach, odbyło się spotkanie członków Zarządów czterech Kół Terenowych, należących do Oddziału Rejonowego PZERiI w Rudniku nad Sanem.
Narada dotyczyła opracowania danych do sporządzenia wniosku do Rządowego Programu „Aktywizacja Społeczna Osób Starszych 2014-2020”, który został właśnie ogłoszony na rok bieżący.

Oprac. K. Socha
Foto: NCR

Czytaj dalej

06.01.2019 XI Orszak Trzech Króli.

s208001906.01.2019 XI Orszak Trzech Króli.

To już tradycja, że nasze seniorki i seniorzy biorą czynny udział w organizowanym corocznie w naszym mieście Orszaku Trzech Króli. Duże brawa otrzymała scenka „Uboga wdowa i sędzia”, wystawiona przez Klub Seniora. Brali w niej udział: Dorota Kondysar, Stanisława Burda i Zbigniew Makowski oraz Stanisław Zawół. W Orszaku, w składzie asysty Trzech Króli brały też udział nasze Panie: Janina Szydełko, Krystyna Markowska, Jadwiga Rozlazły, Urszula Tasiemka, Anna Konefał, Danuta Zawół, a w Straży Orszaku – Bolesław Konefał.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka

Czytaj dalej

05.01.2019 Nasze kolędowanie.

s207000305.01.2019 Nasze kolędowanie.

Staramy się zachować i przypominać nasze tradycje i obyczaje. Grupa seniorek i seniorów, przebrana w piękne stroje, kolędowała z gwiazdą w domach naszych seniorów. Ze śpiewem kolęd odwiedzili m.in. dom P. Burmistrza, Dom Dzieciątka Jezus w Stróży, domy chorych kolegów. Serdecznie witani byli też na spotkaniu opłatkowym seniorów w Krzeszowie.

Oprac.: Cz. Mroczka

Foto: Cz. Mroczka, E. Sekulski

Czytaj dalej

30.12.2019 Zebranie Podsumujące NCR.

dsc_019630.12.2019 Zebranie Podsumujące NCR.

W dniu 30.12.2019 w restauracji “Orle gniazdo” w Rudniku nad Sanem Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało uroczyste podsumowanie wykonania zadań z projektu “Aktywny Senior”. W spotkaniu brali udział seniorzy z Kół Terenowych z Niska, Ulanowa, Krzeszowa i Rudnika. Zaszczycili nas swoją obecnością również Burmistrzowie: Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – P. Waldemar Grochowski i Gminy i Miasta Ulanów- P. Staniaław Garbacz. Po omówieniu realizacji programu przez P. Katarzynę Wozniak nastąpiła część artystyczna. Wystąpił zespół śpiewaczy “Wiklina” ze swoim repertuarem, nasz senior E. Pędlowski, seniorki z Niska w wesołych dialogach.

Do tańca grał Zespół Muzyczny z Leżajska.

Oprac.: Cz. Mroczka

Foto: Cz. Mroczka

Czytaj dalej