ŻYCZENIA

SKMBT_C454e20121610160_0001Ż Y C Z E N I A

SPOKOJNYCH, RODZINNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
– DUŻO ZDROWIA I MIŁOŚCI NAJBLIŻSZYCH
W NOWYM 2021 ROKU
– naszym członkom,
– naszym przyjaciołom z Caritasu,
– sponsorom,
– sympatykom i wszystkim Seniorom

 SKŁADA ZARZĄD PZERiI

12.11.2020 Trudne czasy dla Seniorów.

12812.11.2020 Trudne czasy dla Seniorów.

Pomimo trudnego czasu w naszym życiu, spowodowanego pandemią, staramy się żyć i działać w miarę możliwości normalnie z przestrzega-niem przepisów sanitarnych. W październiku nasze seniorki miały kilka zajęć z gimnastyki. Prowadziliśmy też w naszym kościele modlitwę różańcową. Modliliśmy się w niej za wszystkich seniorów naszej parafii. Dwie części różańca odśpiewała Jola. Pamiętamy też i czcimy pamięć naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów. Również tego roku, znicze: „Z wyrazami pamięci – Klub Seniora 2020” zapaliliśmy na grobach tych, którzy odeszli od nas w ostatnich latach.

Tekst: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś, Cz. Mroczka

Czytaj dalej

26.09.2020 Wycieczka do Krakowa i Bochni.

DSC0051026.09.2020 Wycieczka do Krakowa i Bochni.

Dnia 26.09.b.r. wybraliśmy się na wycieczkę do Krakowa i Bochni. Słuchając historii Krakowa, z przewodnikiem byliśmy przy „smoku wawelskim”, zwiedziliśmy Katedrę na Wawelu oraz Stary Rynek. Bochnia – to 3 godzinny, prawie 10 kilometrowy spacer pod ziemią w kopalni soli z XIII wieku oraz pobyt w Kaplicy Św. Kingi. Wycieczka wzbogaciła nas nie tylko wiedzą o Krakowie i Bochni, ale też uaktywniła nas fizycznie w tych trudnych czasach.                     

Tekst: M. Burkiewicz
Foto.:  M. Foryś

Czytaj dalej

03.09.2020. Realizacja Projektu „Razem Seniorzy i Juniorzy”.

DSC0044603.09.2020. Realizacja Projektu „Razem Seniorzy i Juniorzy”.

Realizując projekt: „Razem Seniorzy i Juniorzy” grupa naszych seniorów zorganizowała wspólnie z harcerzami kilka imprez o charakterze integracyjnym. Zwiedziliśmy razem Centrum Wikliniarstwa, Szlak Wiklinowych Rzeźb. Podczas tych spotkań poznaliśmy historię naszego miasta. Byliśmy razem z harcerzami na wycieczce rowerowej. Mile spędziliśmy też czas na wspólnej zabawie i organizowanych konkursach wiedzy o Rudniku przy ognisku „pod dębem”.

Tekst: M. Burkiewicz
Foto: M. Foryś, W. Gołąbek

Czytaj dalej

Ogłoszenie.

Dnia 15 września 2020 (wtorek) o godzinie 16.00

ORGANIZUJEMY SPOTKANIE
członków naszego Koła PZERiI
 w sali budynku Centrum Caritas ul. Rzeszowska 35.

Na spotkaniu poinformujemy o dalszej pracy Koła.

Przypominamy o zachowaniu
obowiązujących środków ostrożności.

                                                                                                          ZARZĄD

Ogłoszenie

Dnia 03 września 2020 (czwartek) o godzinie 17 00

NA STADIONIE SPORTOWYM MOSiR
(Rudnik nad Sanem, ulica Mickiewicza 44)

odbędzie się
spotkanie członków koła PZERiI
w sprawach bieżących i organizowanych wycieczek.

 

Przypominamy o zachowaniu
obowiązujących środków ostrożności.

10.08.2020 Nowy skład Zarządu Oddziału Rejonowego.

P107026310.08.2020 Nowy skład Zarządu Oddziału Rejonowego.

 

 

Dnia 10 sierpnia 2020 r na swym Plenarnym Posiedzeniu członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Rudniku nad Sanem podjęli dwie bardzo ważne uchwały:

  • Przyjęto pisemne rezygnacje z pełnionych funkcji trzech dotychczasowych członkiń Zarządu, motywowane pogarszającym się stanem ich zdrowia. Podjęto uchwałę zatwierdzającą zwolnienie Pań z pełnionych stanowisk. Członkowie Zarządu podziękowali im za dotychczasową pracę i wręczyli uroczyście wiązanki kwiatów.
  • Drugą uchwałą dokoptowano kandydatów na powstałe wakaty w składzie Zarządu. Wybrany jednogłośnie skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERi Iw Rudniku nad Sanem przedstawia się nastepująco:
przewodnicząca Janina Szymonik Rudnik
wiceprzewodnicząca Teresa Ryczko Nisko
wiceprzewodnicząca Bronisława Greber Ulanów
sekretarz Maria Burkiewicz Rudnik
skarbnik Władysława Sztaba Rudnik
członkowie Helena Masłowska Krzeszów
  Anna Kozdra Krzeszów
  Kazimiera Czajka Ulanów
  Andrzej Cagara Nisko
  Stanisława Fluda Rudnik
  Jadwiga Rozlazły Rudnik


Oprac.: K. Socha
Foto : E. Sekulski

Czytaj dalej

Ogłoszenie – Spotkanie członków koła PZERiI

Dnia 14 sierpnia 2020 (piątek) o godzinie 17 00 NA STADIONIE SPORTOWYM MOSiR
przy ulicy Mickiewicza 44
odbędzie się
spotkanie członków koła PZERiI
w sprawie ustalenia realizacji zaplanowanych
wydarzeń kulturalnych,turystyczno – rehabilitacyjnych
zaplanowanych na rok 2020.

Przypominamy o zachowaniu
obowiązujących środków ostrożności.

22.07.2020 Narada aktywu związkowego.

IMG_098622.07.2020 Narada aktywu związkowego.

 

Członkowie Zarządów Koła Terenowego, Klubu Seniora i Zarządu Oddziału Rejonowego spotkali się na wspólnym posiedzeniu, którego głównym tematem było uchwalenie planu pracy. Powinien on zabezpieczyć realizację przyznanego dofinansowania na rok 2020, przez te wszystkie trzy podmioty. Z uwagi na krótki okres do realizacji [do grudnia 2020 r] przyznanych dotacji podjęto uchwały dotyczące harmonogramu działań, wznowienia spotkań klubowych oraz warsztatów w małych grupach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności jak: maseczki , wymagana odległości, dezynfekcja rąk.

O wznowieniu spotkań wtorkowych ogłosimy w najbliższym czasie na naszej stronie.

Oprac.: K. Socha
Foto.: Cz. Mroczka

Czytaj dalej

03.07.2020 Posiedzenie Zarządu Koła.

IMG_097403.07.2020 Posiedzenie Zarządu Koła.

 

Po dłuższej przerwie, w dniu 3 lipca członkowie Zarządu Koła Terenowego spotkali się, aby przedyskutować najważniejsze sprawy dotyczące bieżącej a osobliwej sytuacji w działalności Koła, spowodowanej trudnym okresem pandemi. 

      

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka

Czytaj dalej

23.06.2020 Podpisanie umowy z PFRON.

10323.06.2020 Podpisanie umowy z PFRON.

 

W dniu 23.06.2020 w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PZERI w Rudniku nad Sanem. Umowę podpisali Starosta Niżański Pan Robert Bednarz, Dyrektor PCPR Pani Marta Ciosmak oraz Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Kazimiera Socha i Skarbnik Oddziału Pani Władysława Sztaba.

Oprac.: K.Socha
Czytaj: https://powiatnizanski.pl

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY NASZYCH CZŁONKÓW, IŻ W ZWIĄZKU
 Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMICZNYM
 Z A W I E S Z O N E
 ZOSTAŁY WSZYSTKIE DZIAŁANIA W GRUPACH
 ORAZ SPOTKANIA W KLUBIE
 DO ODWOŁANIA

 Z A R Z Ą D

25.02.2020 Zapusty 2020.

s209001725.02.2020 Zapusty 2020.

Miło i przyjemnie spędziliśmy ostatni wieczór tegorocznego karnawału. Grażyna i Zbyszek postarali się o odpowiednie menu „śledziowo-sałatkowe”.  Gienio Pędlowski i Jadzia Rozlazły w solowych wystąpieniach przedstawili nam swoje okolicznościowe utwory. Przewodnicząca Koła P. Janina Szymonik obchodziła swoje urodziny i z tej okazji otrzymała wiązankę kwiatów, nasze serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego i głośne “sto lat “.

Oprac: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka

Czytaj dalej

04.02.2020 DZIĘKUJEMY…

img_20200204_16300604.02.2020 DZIĘKUJEMY…

Uroczyście i z wielkim szacunkiem dziękowaliśmy Pani Kazimierze Socha za ponad 12 –letnie przewodniczenie naszemu Kołu Terenowemu PZERiI. Jest Ona jedną z założycieli w lipcu 2007 roku Koła Terenowego w naszym mieście. Pani Przewodnicząca potrafiła bardzo dobrze organizować pracę w Kole, z wielką kulturą współpracować z innymi organizacjami i ważnymi osobami w powiecie. Dlatego na tym spotkaniu dziękowali Jej za współpracę: Starosta Powiatu Niżańskiego P. Robert Bednarz, Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem P. Waldemar Grochowski, Przewodnicząca TMZR –P. Małgorzata Sztaba, Kierownik Biura “Tęcza” P. Bogusław Wojtak, była i obecna Dyrektorka MOK P. Krystyna Wójcik i P. Anna Straub, Kierownik NCR P. Katarzyna Wozniak. Były upominki, kwiaty, życzenia “sto lat” przy lampce wina, piękny i smaczny okolicznościowy –„Kaziu –Dziękujemy” – tort. Zespół „Wiklina” wystąpił ze swoim repertuarem oraz specjalnie napisaną na tą okazję piosenką.

Dziękujemy Ci Kaziu za te 12 lat, przepraszamy za sprawiane przykrości,
mamy nadzieję i prosimy o dalszą współpracę.

Oprac. Cz Mroczka
Foto: M. Foryś, Cz. Mroczka

Czytaj dalej