20.08.2019 Posiedzenie Zarządu Koła.

img_068920.08.2019 Posiedzenie Zarządu Koła.

Już kolejny raz posiedzenie Zarządu i aktywu związkowego, odbyło się w siedzibie Oddziału Rejonowego PZERiI przy ul. Kilińskigo 19. Głównym tematem obrad było; omówienie nabrzmiałego problemu związanego z brakiem lokalu na działalność koła, z wyprowadzką i opróżnieniem dotychczas zajmowanego, z aktualną oceną realizacji przyznanych dotacji na działalność związkową na rok 2019 oraz podjęcia kroków organizacyjnych, które zapewnią realizację zadań wynikających z przyznanego Projektu Rządowego ASOS 2019.

Porac. K. Socha
Foto: E. Sekulski, Cz. Mroczka