03.04.2018 Niedziela Palmowa 2018

03.04.2018 Niedziela Palmowa 2018

Również w tym roku odbyła się w naszym mieście uroczysta inscenizacja „ Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”. Mieszkańcy Rudnika i okolic śpiewając pieśni religijne z palmami w ręku podążali za „Orszakiem Chrystusowym”. Podziwiali też siedem scen rodzajowych wystawianych przez mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości oraz harcerzy. Przejmująca scena „Spotkanie” nawiązywała do tragedii Rudnika w czasie pierwszej wojny światowej. Również nasze seniorki w pięknych strojach uczestniczyły w tym barwnym orszaku.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś, Cz. Mroczka

Zobacz: www.pedlowski.pl
             www.sztafeta.pl

Czytaj dalej

26.03.2018 Najpiękniejsze Ozdoby Wielkanocne.

26.03.2018 Najpiękniejsze Ozdoby Wielkanocne.

W naszym miasteczku Stolicy Polskiej Wikliny” z inicjatywy Burmistrza GiM został ogłoszony Konkurs Na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną” Z wielką satysfakcją przyjęliśmy fakt, ze wśród pięknie wykonanych i nagrodzonych prac, były ozdoby wielkanocne wykonane przez nasze klubowe koleżanki. Nagrodę specjalną, otrzymała Dorota Kondysar, natomiast Wyróżnienie, otrzymał Klub Seniora, za pracę wykonaną wspólnie przez Krystynę Markowską i Jadwigę Rozlazły. Serdecznie gratulujemy.

Oprac. K. Socha
Zobacz: www mokrudnik.pl

Czytaj dalej

22.03.2018 Życzenia Wielkanocne

22.03.2018 Życzenia Wielkanocne.

Naszym wszystkim:
– Sympatykom
– Sponsorom
– Seniorom

N a j s e r d e c z n i e j s z e   Ż y c z e n i a
m i ł y c h,  s z c z ę ś l i wy c h
– Ś w i ą t  W i e l k i e j  N o c y –
smacznego jajka i wesołego dyngusa

składa Zarząd PZERiI

13.03.2018 Seniorzy dbają o zdrowie.

13.03.2018 Seniorzy dbają o zdrowie.

Wszelkie dostępne programy prozdrowotne cieszą się dużym zainteresowaniem naszych rudnickich seniorów. W dniu 06 marca grupa seniorów brała udział w warsztatach w ramach PROJEKTU DAMY RADĘ stworzonego przez Fundację TZMO S.A. „RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT”. W dniu 13 marca wszyscy seniorzy, którzy przybyli na wtorkowe spotkanie w Klubie Seniora mieli okazję być z wizytą w pomieszczeniach WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO- PIELĘGNACYJNEGO-WSPOMAGAJĄ-CEGO. Udzielono nam tam podstawowych wiadomości o funkcjonowaniu wypożyczalni, zaprezentowano dostępny sprzęt, jego zastosowanie, oraz zapoznaliśmy się z tokiem załatwiania formalności przy bezpłatnym wypożyczaniu tego sprzętu.

Opr. K. Socha
Foto M. Foryś   

Czytaj dalej

11.03.2018 Miłe i uroczyste dni.

11.03.2018 Miłe i uroczyste dni.

Święto Dnia Kobiet, to zawsze miły i uroczysty dzień dla naszych pań. Staraniem Burmistrza Gminy i Miasta Pana Waldemara Grochowskiego odbył się z tej okazji uroczysty koncert „KLUCZ DO SERCA KOBIETY” w Domu Kultury w Rudniku w dniu 11 marca 2018 r. / zobacz www.mokrudnik.p /. Natomiast seniorzy rudniccy w dniu 12 marca br. Zorganizowali spotkanie w Restauracji „Pod Lipą” z okazji wspólnego świętowania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. W miłym i przyjacielskim nastroju, przy występach naszych utalentowanych artystów klubowych, przy gromkim śpiewaniu przez wszystkich, znanych pieśni biesiadnych, upłynął nam
ten szczególny wieczór.

Opr. K. Socha
Foto M. Foryś

Zobacz: www.mokrudnik.pl

Czytaj dalej

01.02.2018 Droga Krzyżowa z Seniorami.

01.02.2018 Droga Krzyżowa z Seniorami.

W drugi piątek Wielkiego Postu -23.02.2018, członkowie Klubu Seniora modlili się w kościele parafialnym w Rudniku, rozważając stacje Drogi Krzyżowej. Treść rozważań przygotowała Krystyna Markowska. Modlitwy dotyczyły osób starszych i chorych. Z seniorami biorącymi udział w Drodze Krzyżowej modlili się: Maria Bury, Elżbieta Kiszko, Dorota Kondysar, Jadwiga Rozlazły, Urszula Tasiemska, Czesław Mroczka.

Oprac. D. Kondysar

14.02.2018 „Ostatki” w Klubie Seniora.

  14.02.2018 „Ostatki” w Klubie Seniora. 

Wcześnie, bo 1 lutego, zakończyliśmy karnawał zabawą w restauracji „Pod Lipką”. Organizatorem zabawy była nasza klubowa koleżanka Urszula Tasiemska. Smaczna kuchnia, muzyka dobrana do „naszych możliwości, spowodowały nasz świetny nastrój i humor. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy i bawiliśmy się wspaniale, ciesząc się ze wspólnego przebywania razem.

Oprac. K. Markowska
Foto M. Foryś

Czytaj dalej

26.01.2018 Posiedzenie Zarządu Koła.

  26.01.2018 Posiedzenie Zarządu Koła.

W nowym swoim składzie, Zarząd Koła PZERiI w Rudniku nad Sanem odbył swoje inauguracyjne posiedzenie w dniu 26 stycznia 2018 r. Tematem obrad było: opracowanie oferty do otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, udział w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Niżańskiego, oraz bieżące sprawy organizacyjne.

Oprac. K. Markowska
Foto Cz. Mroczka

Czytaj dalej

07.01.2018 Kolędowanie pokoleń

  07.01.2018 Kolędowanie pokoleń

Uroczyste kolędowanie kilku pokoleń, odbyło się w Miejskim Domu Kultury w dniu 07.01.2018 r. Uroczystość zorganizowano pod patronatem Burmistrza GiM Waldemara. Grochowskiego i była pierwszą w programie rozpoczynającym obchodów 100-lecia Niepodległości Udział w wydarzeniu wzięli: uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, wychowankowie Przedszkola, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, oraz członkowie Klubu Seniora. Dzieci przedstawiły swój program artystyczny, a do wspólnego kolędowania dołączyli seniorzy przebrani w stroje kolędników. Były to piękne chwile spędzone wspólnie. Na zakończenie uroczystości Pan Burmistrz z Panią Dyr. Ośrodka Kultury przygotowali dla wszystkich mały prezent w postaci słodkich serduszek.

Oprac. K. Markowska
Foto E. Szast
zobacz też mokrudnik.pl

Czytaj dalej

Orszak Trzech Króli. 06.01.2018

06.01.2018 Orszak Trzech Króli.

W dniu 6.01. 2018 członkowie Klubu Seniora już dziewiąty raz brali czynny udział w Orszaku Trzech Króli. Byli grupą przedstawiającą świtę dla króli. Grupa prezentowała się barwnie i kolorowo.
W orszaku wzięli udział następujący seniorzy:
1. Bis Anna
2. Brak Tadeusz
3. Kondysar Dorota
4. Markowska Krystyna
5. Rozlazły Jadwiga
6. Paściak Anna
7. Szast Jolanta
8. Szydełko Janina
9. Tasiemska Urszula
10. Wraga Zofia
W uroczystym orszaku królewskim biorą udział nie tylko mieszkańcy Rudnika
ale też okolicznych miejscowości. Barwną grupę prezentowali Senatorowie
Bractwa św, Józefa Opiekuna Rodzin z Grobel i z Niska.

Oprac. K. Markowska
Fot.: J. Zięba, C. Mroczka, W. Serafin

Czytaj dalej

28.12.2017 Spotkanie podsumowujące.

28.12.2017 Spotkanie podsumowujące.

Prezentacja z realizacji i podsumowanie wykonania Projektu Rządowego ASOS "Pora na aktywnego seniora" miało miejsce dnia 28.12.2017 r. w Restauracji „ Orle Gniazdo „ w Rudniku nad Sanem. W spotkaniu brali udział zaproszeni goście: Vice starosta Niżański Pan Adam Mach i Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski, oraz pracownicy NCR-u i seniorzy z 4 poszczególnych kół terenowych PZERiI. Po części oficjalnej i części artystycznej spotkania, odbyła się zabawa taneczna.

Oprac. K. Socha
Foto M. Foryś

Czytaj dalej

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA
SZCZĘŚLIWYCH I RODZINNYCH ŚWIĄT !
DUŻO RADOŚCI I DUŻO ZDROWIA
KAŻDEGO DNIA W NOWYM ROKU 2018 !
DLA CZŁONKÓW
SPONSORÓW
PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW
SKŁADA

Z A R Z Ą D

 

15.12.2017 Spotkanie w NCR w Racławicach.

15.12.2017 Spotkanie w NCR w Racławicach.

Klub Turysty, powołany przy realizacji Programu Rządowego ASOS Pora na aktywnego seniora” w dniu 15.12.2017 r. uczestniczył w spotkaniu w Niżańskim Centrum Rozwoju, którego tematem obrad były prace dotyczące zakończenia realizacji projektu, wydania kalendarza oraz organizacja spotkania podsumowującego. Ważną również sprawą, było wstępne omówienie materiałów koniecznych do opracowania przez NCR nowego Projektu ASOS na 2018 r. Zgłoszono najistotniejsze potrzeby i oczekiwania niżańskich seniorów na dofinansowanie działalności w roku przyszłym.

Oprac. K. Socha
Foto M. Foryś

Czytaj dalej