Witamy na stronie

ODDZIAŁU REJONOWEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW

RENCISTÓW I INWALIDÓW

w Rudniku nad Sanem

Dnia 3 stycznia 2008 roku Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem otworzyło swoją siedzibę przy ulicy Mickiewicza 38 (budynek Przedszkola Miejskiego), w której mieści się Klub Seniora. Uroczystego otwarcia Klubu dokonano w obecności: Przewodniczącego Miejskiej Rady mgr inż. Edwarda Tomeckiego, Burmistrza Gminy i Miasta mgr inż. Waldemara Grochowskiego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury mgr Krystyny Wójcik, Zarządu Koła oraz członków najaktywniej zaangażowanych w jego powstanie. Przebieg uroczystości relacjonowały Telewizja Kablowa "Diana" oraz gazeta lokalna "Sztafeta".

str_gl

Z dużą radością i satysfakcją przeżywaliśmy ten radosny dla nas moment. W naszych staraniach o pozyskanie lokalu na siedzibę Koła otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Miasta i tak w pierwszej kolejności w remontowanym pawilonie przy Szkole Nr 1 (rok 2008) i w drugiej kolejności otrzymaliśmy w użytkowanie jedną z sal przedszkola. Sala w przedszkolu wymagała remontu, ale mogliśmy ją przejąć w użytkowanie w roku 2007. Podjęliśmy to wyzwanie i zobowiązaliśmy się wykonać sami wszystkie prace fizyczne przy remoncie. Elektrycy doprowadzili światło, malarze gruntowali i malowali ściany, inni cyklinowali i malowali parkiet. Patronował nam w tym przedsięwzięciu Burmistrz Miasta, który zapewnił nam wszystkie niezbędne do remontu materiały oraz transport. W Sądzie Rejonowym w Nisku, który modernizował sekretariat, Prezes Sądu mgr Anna Lipiarz umożliwiła nam kupno zbywalnych mebli biurowych za jedynie 5% ich wartości. Inne meble, do wyposażenia Klubu Seniora otrzymaliśmy od sponsorów, osób indywidualnych – naszych sympatyków oraz członków Koła. Klub czynny jest dwa razy w tygodniu: wtorek od 10 do 13-tej i czwartek od 13 do 17-tej. Oferujemy naszym członkom różne formy spędzenia wolnego czasu, np. spotkania towarzyskie, pogadanki i prelekcje oświatowo-kulturalne, rozgrywki szachowe i brydżowe, zajęcia chóralne i muzyczne (mamy własny zespół instrumentalny). Klub tętni już swoim własnym życiem. Staje się powoli oazą życia towarzyskiego dla ludzi starszych i samotnych. Na odwiedzających czeka zawsze filiżanka gorącej kawy, czy herbaty. Pojawiają się także wypieki domowe przynoszone dobrowolnie przez nasze seniorki. Można posłuchać radia, muzyki, przeglądnąć kilka roczników prasy kolorowej, poczytać biuletyny związkowe i samorządowe. Wymienić wspomnienia, wesołe zdarzenia, zaśpiewać wspólnie piosenki z naszej młodości. Tworzymy już dużą rodzinę liczącą 149 osób. Jeszcze w lipcu 2007 r. Koło terenowe PZERiI liczyło zaledwie kilku członków i przynależało do Oddziału Rejonowego w Stalowej Woli. Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, a zwłaszcza jego Prezesa inż. Edwarda Sekulskiego, zawiązała się aktywna grupka ludzi, która poprzez komunikaty, ogłoszenia, rozmowy osobiste i zaproszenia indywidualne doprowadziła do reaktywowania Koła Terenowego w Rudniku, co zostało formalnie potwierdzone na zebraniu organizacyjno wyborczym w dniu 24 lipca 2007 r. Na tymże zebraniu został wybrany Zarząd koła, podjęto uchwały dotyczące kierunków działalności i rozpoczęto pracę związkową. Do naszych dotychczasowych osiągnięć należy zaliczyć:

· Ukończenie szkolenia w zakresie obsługi komputera przez 28 osób. Program został sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

· Zorganizowanie 3 dużych spotkań towarzysko-kulturalnych:

  • Dnia 29.09.07. – inauguracja działalności; spotkanie z władzami samorządowymi i sponsorami na uroczystej kolacji
  • Dnia 27.11.07 – spotkanie  "Andrzejkowe" połączone z zabawą
  • Dnia 31.01.2008 r. – spotkanie "Opłatkowe", wspólne kolędowanie i zabawa taneczna.

W spotkaniach tych każdorazowo uczestniczyło średnio ok. 100 osób. W "Pożegnaniu Lata" – imprezie zorganizowanej przez Oddział Rejonowy w Stalowej Woli uczestniczyło z naszego Koła Terenowego 50 osób. Pozostajemy w dobrej współpracy z Oddziałem Rejonowym, zwłaszcza z jego Prezesem Panem Ryszardem Wójtowiczem korzystając z jego pomocy i doświadczenia. Staramy się nawiązać kontakt z młodym pokoleniem, czego przykładem była wizyta w Klubie Seniora młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w czasie trwania ferii zimowych. Opowiedzieliśmy im o jakże innych naszych szkolnych latach, zwyczajach, zwłaszcza o tradycji kolędowania podczas Świąt. Wspólnie, razem z naszą orkiestrą, przy zapalonych światłach choinki śpiewaliśmy kolędy. W czasie spotkania "Opłatkowego" młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowała nam w dowcipnym wykonaniu "Jasełka" wzbudzając dużą dozę humoru i ogromną wesołość widowni. Nagrodzono ich dużymi brawami i słodyczami. Nauczyciele historii zamierzają poprowadzić lekcje pokazowe w naszym Klubie Seniora, przy wykorzystaniu osobistych wspomnień nielicznych już seniorów-weteranów. Jesteśmy w posiadaniu "Księgi Honorowej" przekazanej nam przez Koło ZBOWiD w Rudniku nad Sanem. Zawiera ona poczet ludzi z naszego regionu, którzy ofiarnie walczyli o wolną i suwerenną Ojczyznę. W związku z tym, ze na terenie powiatu niżańskiego nie było dotychczas Oddziału Rejonowego PZERiI, podjęliśmy starania, aby na bazie kół terenowych z Niska, Krzeszowa i Rudnika (może też zainspirujemy Ulanów) utworzyć taki Oddział z siedzibą w Rudniku nad Sanem. Wszystkie zainteresowane koła podjęły stosowne uchwały i całą dokumentację w tym zakresie przekazaliśmy 10.11.2007 r. do Zarządu Okręgu w Rzeszowie celem nadania sprawie właściwego biegu. Pozytywne załatwienie tej sprawy pozwoliłoby nam uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Współpracujemy z Niżańskim Centrum Rozwoju. Oprócz wyżej opisanego kursu komputerowego sfinansowanego z EFS Zarząd naszego Koła został przeszkolony na temat "Fundraisingu" dla organizacji pozarządowych. W swoich planach na rok 2008 zamierzamy przygotowywać wnioski na kierunki działalności istotne dla potrzeb naszych członków. Główne tematy na których chcemy się skupić to: Ochrona zdrowia ludzi starszych – prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, turystyka dalsza i bliska (NORDIC WALKING) itp. Organizacja zajęć świetlicowych na bazie klubu seniora-podtrzymywanie tradycji i folkloru regionalnego, prowadzenie gier sportowych, zajęcia komputerowe, różnego rodzaju szkolenia wystawy i spotkania towarzyskie. Mamy wszyscy dużo zapału i chęci do pracy oraz dobry klimat ze strony naszych władz samorządowych i administracyjnych gminy i powiatu, jak również wiele życzliwości od sponsorów. Mamy nadzieję, że dotychczasowa nasza działalność i jej akceptacja przez społeczność rudnicką i nie tylko potwierdza, że utworzenie Koła Terenowego ERiI było decyzją słuszną i społecznie uzasadnioną. Zapraszamy koleżanki i kolegów z innych gmin do współpracy i wymiany doświadczeń, a wszystkich sympatyków i przyjaciół, a także młodzież mile będziemy widzieć w naszym Klubie Seniora.

 

Prezes Koła Terenowego

PZERI w Rudniku nad Sanem

K a z i m i e r a     S o c h a