01.03.2023 Nowy Zarząd Koła PZERiI.

032Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów odbyło się w naszym Kole zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożyła jego przewodnicząca P. Janina Szymonik. Stan finansowy Koła przedstawiła skarbnik Koła P. Władysława Sztaba. Komisja Rewizyjna po szczegółowej kontroli pozytywnie oceniła pracę Zarządu Koła PZERiI w Rudniku nad Sanem i zaproponowała udzielenie Zarządowi – absolutorium.

Czytaj dalej

15.02.2023 Debata społeczna w naszym Klubie.

IMG_20230215_16162286215.02. gościliśmy u nas przedstawicieli policji naszego regionu. Policjantki i policjanci Komendy Wojewódzkiej, Komendy Powiatowej  i Posterunku Policji w Rudniku opowiedzieli o najnowszych metodach oszustw dokonywanych na seniorach. Dyskutowano jak reagować na różne telefony i tajemnicze powiadomienia do seniorów.

Panie policjantki podały dużo przykładów oszustw dokonanych na seniorach.        

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto:     M. Foryś

01.02.2023 Nowy Zarząd „Stowarzyszenie Klub Seniora”.

W pierwszych dniach stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem została zawarta umowa na użyczenie lokalu przy ul. Chopina 12 pomiędzy Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta a Stowarzyszeniem Klub Seniora.

Umowa została podpisana na okres jednego roku.

W dniu 01.02. br. odbyły się wybory do Zarządu „Stowarzyszenie Klub Seniora’’. Ustępującemu Zarządowi podziękowano za ośmioletni czas pracy na rzecz Stowarzyszenia.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd „Stowarzyszenia Klub Seniora”.

Zarząd „Stowarzyszenie Klub Seniora”:

Prezes:                       Danuta Zawół-Schwarte
Zastępca Prezesa:     Anna Okoń
Skarbnik:                    Władysława Sztaba
Członek:                     Zofia Szczębara

Komisja Rewizyjna „Stowarzyszenia Klub Seniora”:

Przewodnicząca:       Halina Marecka
Członek:                    Anna Korasiewicz
Członek:                    Wiktoria Serafin

Oprac.: J. Szymonik

Wycieczka rehabilitacyjna – Zakopane 22-23.06.2022.

034Wycieczka rehabilitacyjna – Zakopane 22-23.06.2022.

W dniach 22-23.06.2022 grupa  50 seniorów z czterech kół Oddziału Rejonowego w Rudniku nad Sanem udała się na wycieczkę rehabilitacyjną  do Zakopanego. Wyjazd był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Niżańskim reprezentowanym przez Pana Starostę Roberta Bednarza a Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem.

Rehabilitację rozpoczęliśmy w nowoczesnym Aqua Parku, gdzie w basenach termalno – leczniczych spędziliśmy ponad 2 godziny. Następny relaks to – grota solna . Wieczorem w pensjonacie „Małgorzata”, gdzie byliśmy zakwaterowani, słuchaliśmy i śpiewaliśmy z kapelą góralską.

Drugi dzień –ciekawe zwiedzanie Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Byliśmy w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, a następnie w wolnym czasie spacer po Krupówkach , kawa, lody, zakupy. Po obiedzie – zrelaksowani, w dobrych  humorach, zadowoleni, powrót do domu.

Oprac.: J. Szymonik
Foto.:    J. E. Szast,

Prowadzimy naszą działalność.

S2260004Prowadzimy naszą działalność.

Dzięki dotacji Pana Burmistrza na działalność kulturalną naszego Klubu, zorganizowaliśmy w dniu 25.05.br. wyjazd do „Kina Sokół’ w Nisku.  Obejrzeliśmy film produkcji polskiej „ Fucking Bornholm”.

Na zebraniu członków Zarządu Koła w dniu 06.06.br. omawiano sprawy  bieżące Koła, organizację wycieczki do Zakopanego oraz opłacalność składek członkowskich.  Biorąc pod uwagę opłacane składki oraz chęć przynależności do Związku , Zarząd zweryfikował  listę członków naszego Koła.

W dniu 08.06.br. miło spędziliśmy czas przy ognisku „Pod dębem”. Były kiełbasa i kaszanka z grila, napoje chłodzące, słodycze. Członkowie zespołu śpiewaczego zaprezentowali kilka piosenek ze swojego repertuaru.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto.:    Cz. Mroczka