30.06.2019 Spotkanie edukacyjne z ratownikiem.

dsc0068630.06.2019 Spotkanie edukacyjne z ratownikiem.

W projekcie „Aktywny Senior” mieliśmy ostatnio spotkanie z Panem Bartoszem Kaczorowskim – ratownikiem Podkarpackiego Centrum Usługowo-Szkoleniowego KAMED. Ratownik omówił podstawy prawne obowiązku udzielania pierwszej pomocy, etapy ratownictwa przy różnych zdarzeniach i wypadkach, oraz jak należy postępować w przy-padku stwierdzenia u poszkodowanego niebezpiecznych chorób takich jak: zawał serca, udar mózgu, cukrzyca. Ciekawe szkolenie było urozmaicone pokazami wizualnymi na ekranie i na manekinie.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto.: M. Foryś