Życzenia Bożonarodzeniowe

SKMBT_C454e21121410560_0001Ż Y C Z E N I A

MILE SPĘDZONYCH W GRONIE RODZINNYM
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
DUŻO ZDROWIA I MIŁOŚCI NAJBLIŻSZYCH
W NOWYM 2022 ROKU

 

naszym członkom,
wszystkim Seniorom w Rudniku,
naszym przyjaciołom z Caritasu,
sponsorom i sympatykom

SKŁADA ZARZĄD PZERiI

Rudniccy seniorzy ponownie aktywni

Inicjatywa pod nazwą „Rudniccy seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON -Rozwój i Innowacja”.

Celem obszaru było wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na seniorów z terenu Gminy Rudnik nad Sanem. Projekt realizowany był w terminie od 01.10.2021 do 30.11.2021. W dniach 18, 25, 26 X zorganizowaliśmy spacery integracyjno-zdrowotne w których uczestniczyło za każdym razem po 13 osób, spacery odbyły się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w naszym mieście. Mimo nienajlepszej pogody seniorzy wyposażeni w kijki dzielnie maszerowali po bieżni okrążając kilka razy boisko. Inicjatywa wspólnego spaceru zmobilizowała ludzi do wyjścia z domu , do integracji z grupą mimo sytuacji pandemicznej seniorzy z zapałem korzystali ze wspólnego spaceru, z wypiekami na policzkach wracali do domów ,umawiając się na następny spacer.

„Aktywność naszych seniorów”

Inicjatywa pod nazwą „Rudniccy seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu ”Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021- 2023” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2023. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna” ..,Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja

W ramach projektu zostały zorganizowane dwie wycieczki rowerowe w dniach 16 i 19 X zakończone poczęstunkiem. Seniorzy ochoczo siedli na rowery i bardzo chętnie przejechali przez Rudnik i okolice. Pierwsza wycieczka na trasie Rudnik – Kopki zakończona „Pod Dębem” gdzie został dowieziony poczęstunek . Druga wycieczka rowerowa z Rudnika przez Kopki do Krzeszowa Dolnego na Komanową Górę z cudownym źródełkiem. Wycieczka zakończona poczęstunkiem w restauracji Babilon. Znaczne odległości nie przeszkodziły naszym seniorom zachować dobry humor ,weseli z uśmiechem na twarzach gotowi na dalsze zajęcia integracyjne we własnym towarzystwie.

Kolejną inicjatywą programu było ognisko zorganizowane „Pod Dębem” w którym uczestniczyło 26 osób , zostały dowiezione osoby, które samodzielnie nie mogłyby dotrzeć na miejsce spotkania. Miła atmosfera wspólne śpiewy przy muzyce ,zorganizowany poczęstunek, wszystko to sprawiło że seniorzy poczuli się jednością, grupą , która może na siebie liczyć. Wspólnie spędzony czas wyrwał naszych seniorów z osamotnienia wywołanego pandemią. Spotkania , rozmowy, wspólne zabawy zbliżyły do siebie ludzi poprawiając zdrowie psychiczne. W ramach projektu został zakupiony sprzęt gimnastyczny ,a w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zaopatrzono Klub Seniora w ciśnieniomierze i pulsoksymetry. Projekt przyczynił się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów naszej gminy.

Klub Seniora w Rudniku nad Sanem dziękuje za przyznanie dotacji organizatorom konkursu.

Oprac.: J. Szymonik

Nasza ostatnia działalność.

22614.12.2021. Nasza ostatnia działalność.

Pomimo trudnych warunków spowodowanych stanem epidemii, staraliśmy się działać na rzecz naszych członków:

  1. Została zakończona realizacja projektu AKTYWNI+, sponsorowana przez CARITAS pn. „Bezpieczny senior w sieci”. Realizacja projektu trwała ok. 5 miesięcy i obejmo-wała zajęcia z informatyki, e-bankowości, gimnastyki i psychologii.
  2. Dzięki dotacji finansowej Pana Burmistrza prowadziliśmy zajęcia gimnastyczne.
  3. Stowarzyszenie „Klub Seniora” realizowało projekt PIL 2021-2023 ze środkówNOWEFIOna lata 2021-2030. W ramach projektu zostały zorganizowane2 wycieczki rowerowe zakończone poczęstunkiem, spacery z kijkami na stadionie MOSIR, ognisko pod dębem, zakupiono też sprzęt gimnastyczny.
  4. Nasi seniorzy uczestniczyli też w projekcie organizowanym przez NCR Nisko.W ramach tego projektu zorganizowano ognisko na Warchołachiwyjazd na basendo Latoszyna – Zdroju.

Tekst:  J. Szymonik

 

103 Rocznica Niepodległości.

S221002411.11.2021 103 Rocznica Niepodległości.

Po uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny w naszym kościele parafialnym, rozpoczęły się uroczystości 103 Rocznicy Niepodległości na Rynku. Została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca rudniczan – ofiar walk I wojny światowej i odbudowujących później nasze miasto. Po złożeniu zniczy i kwiatów pod Pomnikiem Pamięci – odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z naszym Zespołem Śpiewaczym „Wiklina”. Uroczystości w Rudniku zaszczycił swą obecnością Starosta Niżański Pan Robert Bednarz.

Opr.:   Cz. Mroczka
Foto.:  Cz. Mroczka

 

30.10.2021 Pamiętamy o naszych Zmarłych.

IMG_20211029_12264598130.10.2021 Pamiętamy o naszych Zmarłych.

W każdym roku odchodzi od nas do wieczności kilka naszych Koleżanek i Kolegów. Pamiętamy o Nich, o tym kiedy byli z nami. Czcimy Ich pamięć, modliliśmy się w wypominkach.  „ Z wyrazami pamięci – Klub Seniora 2021”-zapaliliśmy znicze na Ich grobach.     

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto.:   M. Foryś

17.10.2021. Wyjazd do Teatru Im. Siemaszkowej.

203117.10.2021. Wyjazd do Teatru Im. Siemaszkowej.

Dzięki dotacji finansowej na działalność kulturalną, którą otrzymaliśmy od Pana Burmistrza, kilkunastu naszych kolegów i koleżanek mogło być w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie. Oglądaliśmy miłosną historię: „Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa wystawianą w tym Teatrze.

Tekst: Cz. Mroczka,
Foto.:  E. Sekulski

11.09.2021. Wycieczka na Majdanek i do Chełma.

199 11.09.2021. Wycieczka na Majdanek i do Chełma.

Chociaż jesteśmy ludźmi starszymi i dużo słyszeliśmy o II wojnie światowej, to pobyt w obozie koncentracyjnym na Majdanku zrobił na nas duże wrażenie. Oglądane zdjęcia i pamiątki po więźniach obozu, zapach baraków oraz opowieści przewodnika –pozostaną na długo w naszej pamięci.

W Chełmie przeszliśmy labiryntem korytarzy kopalni kredy słuchając opowieści przewodnika o powstaniu kopalni, jej historii i legendach z nią związanych oraz bogatej historii Chełma.  

Tekst: J. Szymonik

Foto.:  M. Foryś, E. Sekulski

 

26.08.2021 Konferencja w Caritas-Sandomierz.

18226.08.2021 Konferencja w Caritas-Sandomierz.

Jako podopieczni Caritasu zostaliśmy zaproszeni na konferencję organizowaną w dniu 26.08.2021 przez Centrum Caritas w Sandomierzu. Konferencja była poświęcona przeciwdziałaniu Covid-19 i składała się z spotkań tematycznych:

– spotkanie z farmaceutką na temat stosowania leków, ziół,

– spotkanie z diagnostą laboratoryjnym  o profilaktyce zakażeń przed Covid-19 i innych chorób, o ważności szczepień,

– spotkanie z ratownikiem medycznym

-strażakiem o udzielaniu pierwszej pomocy.

Dziękujemy Caritas za interesowanie się seniorami i miłe przyjęcie w Centrum w Sandomierzu.

Oprac.: J. Szymonik

Foto.: M. Foryś

 

10.09.2021 Narodowe Czytanie – 2021.

180Grupa seniorów brała udział w Narodowym Czytaniu, organizowanym w Centrum Wikliniarstwa. W tym roku była czytana „Moralność Pani Dulskiej” – G. Zapolskiej. Nasi seniorzy: D. Freyer, J. Szast, J. Szymonik, M. Bury i Cz. Mroczka czytali w akcie II sceny: XIII, XIV i XV

Opr.: Cz. Mroczka
Foto.: E. Sekulski, E. Szast

 

29.07.2021 Wycieczka do Starego i Nowego Sącza, Wieliczki.

157 W ramach integracji seniorzy czterech Kół Oddziału Rejonowego uczestniczyli dnia 29 lipca w wycieczce do Starego i Nowego Sącza i Wieliczki. Podziwialiśmy piękne widoki tamtych okolic, poznaliśmy historie zabytków takich jak: Klasztor Klarysek, Rynek z pierwszymi budynkami i zabytkową studnią. W muzeum przedstawiono nam zabudowę miasteczka galicyjskiego z XIX wieku. W Wieliczce w tężni solnej inhalowaliśmy drogi oddechowe.

Tekst: J. Szymonik
Foto.: M. Foryś

 

28.07.2021 Wycieczka do Hołowna.

141 Nasi seniorzy uczestniczą w zajęciach z informatyki, bankowości i gimnastyki wg projektu organizowanego przez Caritas . Dnia 28.07.br. grupa tych seniorów brała udział w wycieczce do ,,krainy rumianku” – Hołowna. Seniorzy uczestniczyli w warsztatach zielarskich przy produkcji mydełek i świec z plastrów woskowych z dodatkiem rumianku. Mile też spędzili czas przy kawie i glilu.

Tekst: J. Szymonik
Foto.: M. Foryś, E. Sekulski

 

19.07.2021 Zebranie Zarządu Oddziału Rejonowego.

139W dniu 22.06.2021 odbyło się zebranie Zarządu Rejonowego PZERiI w Rudniku nad Sanem. Na zebraniu omawiano: możliwości spotkań integracyjnych Kół Terenowych, wspólnych wycieczek i współpracę z innymi organizacjami działającymi na ich terenach. Rozmawiano też o opłacalności składek członkowskich i uzyskiwaniu zaświadczeń lekarskich o niepełno-sprawności seniorów. Zarząd Oddziału rozważy możliwość spotkania z Panem Starostą i Burmistrzem.

Informujemy naszych członków PZERiI w Rudniku, iż spotkania klubowe będą się teraz odbywały w czwartki od godz. 17-tej.  

Oprac.: J. Szymonik

Foto.:   E. Sekulski

Spotkanie

Pragniemy wznowić naszą działalność

oraz spotkania w Klubie Seniora.

Dlatego dnia 16 czerwca 2021 (środa) o godzinie 17.00

ORGANIZUJEMY SPOTKANIE
 członków Koła PZERiI
 w sali budynku Centrum Caritas ul. Rzeszowska 35.

Na spotkaniu będziemy dyskutować o dalszej naszej pracy.

Przypominamy o zachowaniu
obowiązujących środków dystansu sanitarnego.

ZARZĄD

Życzenia Świąteczne

123

NASZYM  WSZYSTKIM
CZŁONKOM I SYMPATYKOM
ORAZ SĄSIADOM Z CARITASU

Ż Y C Z Y M Y

 ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I POGODNYCH
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2021
 
                                              ZARZĄD  PZERiI

Ogłoszenie

W związku z nadal panującą pandemią oraz obowiązującymi obostrzeniami, nie wznawiamy naszych wtorkowych spotkań klubowych, zajęć w warsztatach (muzycznych i gimnastyki rekreacyjnej) aż do momentu ponownego ogłoszenia w tej sprawie.

Informujemy natomiast, że Zarząd złożył terminowo Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie w Nisku o dofinansowanie z PFRON-u na rok 2021, oraz złożył tez terminowo Wniosek w Ogłoszonym przez Burmistrza Konkursie Ofert na współpracę z organizacjami pozarządowymi – tym samym poczynił starania o pozyskanie dotacji na naszą działalność związkową w roku bieżącym.

Naszym Seniorom życzymy dużo zdrowia!
Sprawnego przebiego szczepień!
Bliskiego wznowienia spotkań integracyjnych!
Czeka nas realizacja ambitnych i atrakcyjnych programów!

ZARZĄD