08.08.2019 Spotkanie “Pod dębem”.

dsc0081708.08.2019 Spotkanie “Pod dębem”.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu PODKARPACKICH INICJATYW LOKALNYCH na rok 2019 pod nazwą „Aktywny Senior –Zdrowy Senior” było spotkanie integracyjne w dniu 08.bm -“Pod dębem”.

Organizacją spotkania zajęła się Grupa Nieformalna inicjatywy wniosku pod kierunkiem P. Urszuli Tasiemskiej działającej na rzecz Koła Terenowego PZERiI w Rudniku nad Sanem.
W spotkaniu wzięło udział ponad 40 Seniorów, którzy dojechali na miejsce rowerami, samochodami lub marszem z kijkami. Wspólne śpiewy, konsumpcja i tańce przyczyniły się nie tylko do dalszej integracji środowiska senioralnego, ale było również czasem i miejscem gdzie zapomnieliśmy o chorobach, samotności i problemach wieku dojrzałego.

Opr.:   E. Sekulski
Foto.:  M. Foryś

Czytaj dalej

01.08.2019 Spotkanie seniorów w Krzeszowie.

dsc_023301.08.2019 Spotkanie seniorów w Krzeszowie.

Drugie z kolei spotkanie seniorów – członków kół niżańskich zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PZERiI w Rudniku nad Sanem, było spotkaniem plenerowym na terenie Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji “Błękitny San” w Krzeszowie. Było to zadanie realizowane w Rządowym Projekcie ASOS 2019 r – “Aktywny Senior”. Miłą niespodzianką był przyjazd Starosty Niżańskiego Pana Roberta Bednarza na nasze spotkanie. Przed godziną 17-tą wszyscy zebrani opuścili miejsce grillowania, zgromadzili się na wolnej przestrzeni i po wysłuchaniu alarmu syren oraz przedmowie Pana Starosty – chwilą milczenia i zadumy, odśpiewaniem Hymnu, kilku pieśni patriotycznych – uczciliśmy pamięć i oddaliśmy hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego w 75 Rocznicę Wybuchu.

Opr.: K. Socha
Foto.: M. Foryś,

Czytaj dalej

30.06.2019 Spotkanie edukacyjne z ratownikiem.

dsc0068630.06.2019 Spotkanie edukacyjne z ratownikiem.

W projekcie „Aktywny Senior” mieliśmy ostatnio spotkanie z Panem Bartoszem Kaczorowskim – ratownikiem Podkarpackiego Centrum Usługowo-Szkoleniowego KAMED. Ratownik omówił podstawy prawne obowiązku udzielania pierwszej pomocy, etapy ratownictwa przy różnych zdarzeniach i wypadkach, oraz jak należy postępować w przy-padku stwierdzenia u poszkodowanego niebezpiecznych chorób takich jak: zawał serca, udar mózgu, cukrzyca. Ciekawe szkolenie było urozmaicone pokazami wizualnymi na ekranie i na manekinie.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto.: M. Foryś

Czytaj dalej

28.07.2019 „WAKACJONALIA” – w Jeżowym.

dsc0016128.07.2019 „WAKACJONALIA” – w Jeżowym.

Z wielką przyjemnością i zainteresowaniem seniorzy rudniccy biorą udział we wszystkich wydarzeniach regionalnych, zwłaszcza uroczystych dni dotyczących i organizowanych przez poszczególne sąsiedzkie gminy czy miasta. Niewątpliwie jedną z większych imprez regionalnych są „WAKACJONALIA” w Jeżowym. Ładna pogoda, bogate wystawnictwo, ciekawe spotkania, różnorodny program artystyczny, spełniły oczekiwania naszych seniorów, którzy i w tym roku też byli obecni na tej imprezie.

Opr.: K. Socha
Foto.: M. Foryś

Czytaj dalej

16.07.2019 Spotkanie z Lidią Bogaczówną.

img_064516.07.2019 Spotkanie z Lidią Bogaczówną.

Bardzo miłe i serdeczne spotkanie zorganizował Miejski Ośrodek Kultury z Panią Lidią Bogaczówną. Pani Lidia, artystka Teatru im. Juliusza Słowackiego, pochodzi z naszego miasta i jest wielką patriotką Rudnika. Opowiadała nam o swojej ciekawej karierze zawodowej oraz o miłych i trudnych chwilach w swoim życiu aktorskim. Jej pełne emocji wystąpienie spotkało się z wielką naszą sympatią.

Opr.: Cz. Mroczka
Zaobacz też: MOK Rudnik nad Sanem
Foto.: M. Foryś, Cz. Mroczka

Czytaj dalej

26.06.2019 Seniorzy – wolontariusze.

dsc_011526.06.2019 Seniorzy – wolontariusze.

W dniach 22 i 26 czerwca 2019 r w siedzibie Niżańskiego Centrum Rozwoju, odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu Edukacja Prozdrowotna realizowanego Projektu Rządowego ASOS 2019 r. „Aktywny Senior”. Dotyczyło ono zakresu pomocy osobom starszym przez seniorów – wolontariuszy. W szkoleniu brało udział łącznie 16 członków z niżańskich kół terenowych, zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PZERiI w Rudniku nad Sanem.

Opr.: K. Socha
Foto.:  U. Tasiemska 

Czytaj dalej

16.06.2019 Integracyjny Piknik Rodzinny.

  2616.06.2019 Integracyjny Piknik Rodzinny.

Wielce zadowalająco rozwija się nasza współpraca z Ośrodkiem Caritasu w Rudniku nad Sanem, zapoczątkowana przed kilkoma laty. Kilkakrotnie seniorzy byli uczestnikami wielu projektów realizowanych przez Caritas. Jesteśmy często zapraszani na wiele wydarzeń integracyjnych i mamy często swój w nich udział, poprzez występy naszego Zespołu Śpiewaczego WIKLINA. W przebiegu pięknie zorganizowanego przez Caritas z ogromnym rozmachem Pikniku Rodzinnego też mieliśmy swój udział. Nasze seniorki przygotowały własne wypieki a oprócz tego przez cały czas trwania imprezy s przygotowywały smakowite kanapki.

Opr.: K. Socha

Czytaj dalej

13.06.2019 Spotkanie z „Kulturą Flisacką”.

 dsc_003013.06.2019 Spotkanie z „Kulturą Flisacką”.

Członkowie kół terenowych PZERiI, zrzeszonych w Oddziale Rejonowym w Rudniku nad Sanem, realizując działania Edukacji Lokalno-Regionalnej w Projekcie Rządowym ASOS 2019 „AKTYWNY SENIOR 2019” spotkali się na wycieczce w Ulanowie „stolicy polskiego flisactwa ”. Zwiedziliśmy Muzeum Flisactwa Polskiego, mieliśmy okazję wysłuchać interesującej historii rozwoju flisactwa oraz historii budowy Muzeum. Dalsza część spotkania przebiegała w sali Domu Kultury, gdzie przy miłych i przyjacielskich rozmowach degustowaliśmy smaki lokalnych potraw flisackich.

Opr.: K. Socha

Czytaj dalej

26.06.2019 Wycieczka Jarosław – Przeworsk

  dsc0158926.06.2019 Wycieczka Jarosław – Przeworsk

Program rządowy ASOS na rzecz aktywności społecznej seniorów przewiduje zwiedzanie zabytków, ciekawych miejsc, muzeów. Ostatni wyjazd seniorów z Niska, Ulanowa, Krzeszowa i Rudnika to zwiedzanie ciekawych miejsc w Jarosławiu i Przeworsku. Jarosław to: Podziemne Przejście Turystyczne, Muzeum – Kamienica Orsettich, Rynek. W Przeworsku –zwiedziliśmy skansen, a w Zarzeczu park i Pałac Dzieduszyckich. Bardzo upalna pogoda w tym dniu nie przeszkodziła nam miło spędzić czas.

Opr.:  Cz. Mroczka
Foto.: M. Foryś

Czytaj dalej

23.06.2019 PARAFIADA

 

c0008t0123.06.2019 PARAFIADA

Nasz Zespół Śpiewaczy „Wiklina” został znowu zaproszony do występu na tzw. „Parafiadzie” organizowanej przy Kościele Św. Trójcy w Rudniku nad Sanem. Przy akompaniamencie akordeonu zaśpiewał m.in..: „Nasze Podkarpackie”, „Tylko we Lwowie” oraz „Barkę”.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto.: M. Foryś

Czytaj dalej

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

 

amg_053807.06.2019 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

W ramach projektu Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych na lata 2018 –2019 Klub Seniora w Rudniku nad Sanem, na rzecz, którego działa Grupa Nieformalna rozpoczęła realizację wniosku: „Aktywny Senior – Zdrowy Senior”. W dniu 7 czerwca br. dwadzieścia Seniorek i Seniorów odbyło wycieczkę rowerową z Rudnika do Kończyc. Efektem wycieczki była dalsza integracja członków stowarzyszenia, wspólna konsumpcja, rozmowy i śpiew całej grupy, a jazda rowerem była kolejnym elementem rekreacji zdrowotnej. Z wycieczki wszyscy byli bardzo zadowoleni, a jedynym minusem była plaga komarów.

Opr.: E. Sekulski
Foto: M. Foryś

Czytaj dalej

Uroczyste Urodziny Seniorki.

  dsc0016404.06.2019 Uroczyste Urodziny Seniorki.

Koło Terenowe PZERiI w Rudniku nad Sanem szanuje i uroczyście obchodzi jubileusze i ważne rocznice swoich członków. W dniu 4.06.2019 obchodziliśmy Jubileusz 90 Rocznicy Urodzin naszej Koleżanki Zofii Chmiel. Nasza Zosia jest członkiem związku od samego początku reaktywowania Koła, jest bardzo aktywna w jego działalności, a jako osoba jest bardzo koleżeńska, uczynna i towarzyska. Zosia wniosła duże zasługi w krzewieniu wiadomości o Rudniku, brała czynny udział w rozwoju harcerstwa i w rudnickim szkolnictwie.

Za ten wkład pracy naszej Jubilatce należą się duże słowa uznania i podziękowania, co nastąpiło w dniu 4.06.2019.

Opr.: E. Sekulski
Foto: M. Foryś

Czytaj dalej

WIKLINA 2019

  s190000806.02. 2019 WIKLINA 2019.

Z programem „PIOSENKA NIEJEDNO MA IMIĘ” nasz Zespół Śpiewaczy „WIKLINA” wystąpił w niedzielę na imprezie „WIKLINA 2019”. Tym razem Zespołowi towarzyszyły w śpiewie przygrywki saksofonu, basetli i akordeonu. Były też humorystyczne monologi i śpiewy Gienia, Eli, Uli i Joli. W wesołą atmosferę włączali się widzowie, śpiewając razem z Zespołem znane pieśni.

Oprac. C. Mroczka
Foto. M. Foryś, C. Mroczka

Czytaj dalej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej

screenshot_2019-05-29-towarzystwo-milosnikow-ziemi-rudnickiej3  Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wdzięczności i Pamięci informuje, że podczas imprezy plenerowej „Wiklina 2019” w Rudniku nad Sanem w dniach 1 – 2 czerwca zainauguruje kampanię informacyjną dotyczącą budowy pomnika:

„W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM ZIEMI RUDNICKIEJ, OFIAROM TRAGICZNYCH WALK W 1914 I 1915 R. ORAZ TYM, KTÓRZY W LATACH POWOJENNYCH PODNIEŚLI MIASTO I GMINĘ Z RUIN, DAJĄC HEROICZNY WKŁAD W BUDOWĘ NOWO ODRODZONEJ W 1918 R. OJCZYZNY”,

Społeczeństwo Ziemi Rudnickiej w 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości obelisk ten funduje.

Rudnik nad Sanem 11.11.2020 r.

W ramach kampanii informacyjnej w dniach 1 – 2 czerwca prowadzona będzie sprzedaż cegiełek na budowę pomnika.

Czytaj dalej

21.05.2019 Wizyta Pań z Banku.

  img_051321.05.2019 Wizyta Pań z Banku.

Odwiedziły nas Panie, pracownice Banku Polskiego w Nisku. W swoim wystąpieniu opowiedziały jak zabezpieczone są karty bankowe i przelewy realizowane elektronicznie, omówiły rodzaje kart bankowych. Ciekawość naszą wzbudziło pokazanie na polskich banknotach zabezpieczeń przed ich fałszowaniem. Przestrzegały seniorów przed oszustami działającymi metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, a ostatnio na tzw. „prokuratora”.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś

Czytaj dalej