„Powidlaki Krzeszowskie”

11.09.2016 „Powidlaki Krzeszowskie”

„Powidlaki” szczycą się, jako jedna z największych imprez regionalno – kulturalnych na Podkarpaciu,. poświęcona wieloletniej tradycji smażenia powideł ze śliwek. W tym roku organizowane były po raz dwudziesty. Mieszkańcy, promują swoją gminę Krzeszów, między innymi: konkursem kulinarnym na „najlepszy produkt ze śliwką”, potrawami regionalnymi oraz ciekawym widowiskiem „Scena przy kotle”. Byliśmy uczestnikami krzeszowskich „Powidlaków” degustowaliśmy smaczne potrawy i produkty ze śliwek.

Oprac. Cz. Mroczka

Foto. J. Szast

Czytaj dalej

Narodowe Czytanie „Quo Vadis”.

03.09.2016 Narodowe Czytanie „Quo Vadis”.

Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W grupie czytających powieść H. Sienkiewicza „Qvo Vadis”, uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu -P. A. Mach, Zastępca Burmistrza – P. L. Tabasz, uczniowie okolicznych szkół i rudniccy seniorzy W imieniu Burmistrza W. Grochowskiego podziękowania na piśmie grupom czytających wręczał P. Lucjan Tabasz. Uczestnicy i goście zostali zaproszeni do Centrum Wikliniarstwa na słodki poczęstunek.

Oprac. C. Mroczka
Foto. J. Szast
Zobacz ; mokrudnik.pl

Czytaj dalej

„Grzyby – Harasiuki”

04.09.2016 „Grzyby – Harasiuki”

 Nasi seniorzy chętnie uczestniczą na tego typu regionalnych imprezach organizowanych na wolnym powietrzu. Uczestnictwo Starosty Powiatowego p. R. Bednarza i Radnej Sejmiku p. L. Błądek podniosło rangę tej uroczystości. Występ zespołu góralskiego „Zbóje ”i „Kabaretu bez próby”- w którym jako „artystka” brała udział nasza seniorka, degustacja potrawy regionalnej: zupy grzybowej, były atrakcją imprezy „Grzyby- Harasiuki 2016”.

Oprac. C. Mroczka
Foto. J. Szast

Czytaj dalej

Dożynki Powiatowe w Ulanowie.

21.08.2016 Dożynki Powiatowe w Ulanowie.

Grupa seniorów z naszego Koła była na XVII Dożynkach Powiatu Niżańskiego w Ulanowie. Święto Plonów zgromadziło w Ulanowie – Starostę Powiatu, wójtów i burmistrzów gmin powiatu niżańskiego. Nasi seniorzy bawili w Ulanowie do późnych godzin wieczornych.

Oprac. C. Mroczka

Foto.    J. Szast

Czytaj dalej

72 Rocznica Powstania Warszawskiego.

01.08.2016   72 Rocznica Powstania Warszawskiego.

 W naszym miasteczku, tak jak w całym kraju o „Godzinie W” rozległ się głos syren alarmowych, by rozpocząć chwilę zadumy, pamięci i hołdu dla największego zrywu wolnościowego w czasie II wojny światowej, jakim było POWSTANIE WARSZAWSKIE.

Przedstawiciele naszej rudnickiej społeczności: Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta, pracownicy Urzędu GiM, rudniccy seniorzy, harcerze i najmłodsi rudniczanie [w towarzystwie swych matek] – zgromadzeni na Rynku uroczyście uczcili 72 Rocznicę Powstania Warszawskiego. Pod Pomnikiem Poległych zostały złożone wieniec i kwiaty oraz zapalono Znicze Pamięci.

Oprac. K. Socha
Foto K. Socha
Czytaj: www.sppw1944.org

Czytaj dalej

10.07.2016 Dni Gminy Jeżowe.

10.07.2016 Dni Gminy Jeżowe.

Mamy zwyczaj w każdym roku uczestniczyć w wydarzeniach regionalnych organizowanych przez sąsiednie gminy. Jedziemy autokarem i oglądamy osiągnięcia naszych sąsiadów, z przyjemnością przygotowany program artystyczny zespołów i oczywiście „ gwiazdę wieczoru „ Dla nas seniorów tym razem w WAKACJONALIACH niekwestionowaną gwiazdą wieczoru był występ Zbigniewa Wodeckiego. Gra na skrzypcach, na trąbce, pięknie śpiewane piosenki własne i bardzo dowcipna własna konferansjerka – rozbawiła publiczność, która śpiewała razem z Artystą. Bawili się wszyscy razem wyśmienicie i Jeżowanie i przyjezdni goście. Integracja bardzo szeroka i zupełna.

Opr. K. Socha
Fot. K. Socha

 

Czytaj dalej

07.07.2016 Zakończenie realizacji Projektu.

07.07.2016 Zakończenie realizacji Projektu. 

„Spotkania z kulturą dla juniorów i seniorów „ to Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który to NCR realizowało wśród młodzieży gimnazjalnej i rudnickich seniorów do czerwca b.r. Dnia 07.06.2016 w cyklu spotkania z twórcami kultury, odbyło się spotkania z Panem Józefem  Sroka – spotkanie dotyczyło malarstwa zobacz więcej: www.stowarzyszeniencr.pl/

Również do czerwca były prowadzone w Projekcie – warsztaty pieśni patriotycznych. Mamy dużo radości i dużo satysfakcji z tego, że razem z harcerzami w obchodzone uroczyście Dni Świąt Państwowych na Rynku naszego miasteczka śpiewamy te pieśni wspólnie z mieszkańcami. Czekamy cierpliwie na większą obecność rudniczan w tym wydarzeniu. Może transmisja telewizyjna, z podobnego śpiewania w stolicy wraz z Prezydentem Polski będzie zachętą dla opieszałych. Warszawiacy śpiewali po raz pierwszy, my śpiewamy od roku 2012: w dniach 3 maja i 11 listopada. I czekamy na Was.

Oprac. K. Socha
Foto . J. Szast
Zobacz www stowarzyszeniencr.pl

Czytaj dalej

30.06.2016 Posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego.

30.06.2016 Posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego.

Plenarne posiedzenie Zarządu O/R PZERiI w Rudniku nad Sanem odbyło się w dniu 30 czerwca w siedzibie Klubu Seniora o g.10 tej W obradach brali też udział aktywni członkowie Kół Terenowych z Niska, Ulanowa i Krzeszowa oraz zaproszona Pani Katarzyna Wożniak, koordynator wszystkich Projektów realizowanych przez NCR wśród niżańskich seniorów. Oprócz informacji z działalności Zarządu O/R oraz sprawozdania finansowego i dyskusji, wiodącym tematem obrad było: omówienie sposobu uzyskania i korzystania przez WSZYSTKICH seniorów 60+

Z OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Osoby zainteresowane otrzymaniem karty, mogą uzyskać bliższe informacje w Kołach
Terenowych w Rudniku, Nisku, Ulanowie i Krzeszowie lub:
Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora
Al. Słowackiego 46/30 30-018 KRAKÓW
tel 12 429 37 28
www.kontakt@manko.pl

Informujemy jednocześnie, że zniżki dla Seniorów wynoszą : 20% 15% 10% przy zakupie lub usługach u partnerów Programu zobacz : www.glosseniora.pl

Oprac. K. Socha
Foto Cz. Mroczka

 

Czytaj dalej