Wizyta seniorów z Ropczyc

Zachęceni naszym zaproszeniem, do zwiedzenia Stolicy Polskiej Wikliny Rudnika nad Sanem i Stolicy Flisactwa Polskiego Ulanowa, 56 seniorów – członków PZERiI w Ropczycach przyjechało w dniu 27.08.2015 odwiedzając również i naszą siedzibę Klubu Seniora. W miłej atmosferze wymieniliśmy się doświadczeniami i propozycjami w organizowaniu dla naszych członków atrakcyjnych progrmów i spotkań klubowych.

Oprac.  K. Socha
Foto     J. Szast
Zobacz też : mokrudnik.pl

Czytaj dalej

SIERPIEN SENIORÓW

W miesiącu sierpniu seniorzy z powiatu niżańskiego realizowali dalsze zadania Projektu AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Warsztaty zdrowego żywienia

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Narada członków Klubu Turysty w NCR

Wycieczka turystyczno – regionalna