Wycieczka rehabilitacyjna – Zakopane 22-23.06.2022.

034Wycieczka rehabilitacyjna – Zakopane 22-23.06.2022.

W dniach 22-23.06.2022 grupa  50 seniorów z czterech kół Oddziału Rejonowego w Rudniku nad Sanem udała się na wycieczkę rehabilitacyjną  do Zakopanego. Wyjazd był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Niżańskim reprezentowanym przez Pana Starostę Roberta Bednarza a Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem.

Rehabilitację rozpoczęliśmy w nowoczesnym Aqua Parku, gdzie w basenach termalno – leczniczych spędziliśmy ponad 2 godziny. Następny relaks to – grota solna . Wieczorem w pensjonacie „Małgorzata”, gdzie byliśmy zakwaterowani, słuchaliśmy i śpiewaliśmy z kapelą góralską.

Drugi dzień –ciekawe zwiedzanie Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Byliśmy w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, a następnie w wolnym czasie spacer po Krupówkach , kawa, lody, zakupy. Po obiedzie – zrelaksowani, w dobrych  humorach, zadowoleni, powrót do domu.

Oprac.: J. Szymonik
Foto.:    J. E. Szast,

Prowadzimy naszą działalność.

S2260004Prowadzimy naszą działalność.

Dzięki dotacji Pana Burmistrza na działalność kulturalną naszego Klubu, zorganizowaliśmy w dniu 25.05.br. wyjazd do „Kina Sokół’ w Nisku.  Obejrzeliśmy film produkcji polskiej „ Fucking Bornholm”.

Na zebraniu członków Zarządu Koła w dniu 06.06.br. omawiano sprawy  bieżące Koła, organizację wycieczki do Zakopanego oraz opłacalność składek członkowskich.  Biorąc pod uwagę opłacane składki oraz chęć przynależności do Związku , Zarząd zweryfikował  listę członków naszego Koła.

W dniu 08.06.br. miło spędziliśmy czas przy ognisku „Pod dębem”. Były kiełbasa i kaszanka z grila, napoje chłodzące, słodycze. Członkowie zespołu śpiewaczego zaprezentowali kilka piosenek ze swojego repertuaru.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto.:    Cz. Mroczka

 

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w nowej siedzibie.

21.04.2022. Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w nowej siedzibie.

W dniu 21 kwietnia b.r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Klubu Seniora. Dzięki pomocy Burmistrza G i M Rudnik nad Sanem Waldemara Grochowskiego i życzliwości lokalnych władz nasze stowarzyszenie mogło przenieść się do świeżo wyremontowanego i w pełni wyposażonego lokalu, który znajduje się przy ul. Chopina 12 (dawna biblioteka miejska). W tym podniosłym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Starosta Niżański – P. Robert Bednarz, Z-ca Burmistrza GiM Rudnik nad Sanem- P. Dariusz Świta, Proboszcz Parafii – Ks. Stanisław Czachor, Dyrektorka MDK- P. Anna Straub, Przewodnicząca TMZR- P. Małgorzata Sztaba-Cholewa, przedstawicielka NCR  Nisko – P. Katarzyna Woźniak. oraz przedstawicielki PZER i I z Krzeszowa i Ulanowa. Ksiądz Proboszcz Stanisław Czachor dokonał poświęcenia naszej siedziby, za co serdecznie mu dziękujemy.  Całość uświetnił występ naszego Chóru Wiklina, który przygotował specjalny utwór na tę okazję.

Za pomyślność działalności Klubu Seniora wszyscy przybyli wznieśli uroczysty toast symboliczną lampką szampana.

Nie możemy zapomnieć o podziękowaniach dla Ks. Tomasza Szostka, który uraczył nas swoją gościnnością w murach budynku Caritas, kiedy nie mie liśmy jeszcze własnego lokalu.

Oprac.: J. Szymonik

Foto.:    Cz. Mroczka, E. Szast,

 

 

 

Życzenia

SKMBT_C454e22040613350_0001 WSZYSTKIM NASZYM

CZŁONKOM I SYMPATYKOM

Ż Y C Z Y M Y

– ZDROWYCH,

– SPOKOJNYCH,

– POGODNYCH,

– SPĘDZONYCH W GRONIE RODZINNYM

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2022
 
 ZARZĄD PZERiI