Dzień Kobiet w Klubie Seniora

DSC06157mZ nie wielkim poślizgiem, dnia 10 marca nasi panowie w Klubie, przygotowali bardzo uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Pięknie złożone życzenia, lampką szampana wzniesiony toast oraz róża wręczona każdej z pań,  nadały osobliwą rangę całej uroczystości Program artystyczny  przygotowany i zaprezentowany przez naszych panów: dowcipne piosenki, anegdoty i humoreski bardzo się wszystkim podobał. To był bardzo miły wieczór, w którym  również pamiętano o życzeniach dla panów. Nie mamy ich wprawdzie aż tylu {Dzień Świętych 40 Męczenników} ale każdy z obecnych, oprócz miłych życzeń otrzymał mały prezent.

     Panowie  na zdrowie  !

                                                 i     pięknie  dziękujemy.

Oprac. K . Socha
Foto    J . Szast
          Cz. Mroczka

Czytaj dalej

INFORMACJA

W uzupełnieniu, opublikowanej wiadomości w Wydarzeniach w dniu 21.07.2014 o zebraniu założycielskim KLUBU SENIORA w Rudniku nad Sanem podajemy

I N F O R M A C J A

Podaje się do ogólnej wiadomości, że w ramach Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, utworzono

K L U B     S E N I O R A 

Klub Seniora jest stowarzyszeniem emerytów, rencistów i inwalidów w celu organizowania przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu. Klub Seniora od 18 lutego 2015 posiada osobowość prawną i wpis do KRS Nr 0000544271. Oznacza to, że obecnie możemy samodzielnie składać wnioski o środki na naszą działalność statutową, a szczególnie na: rehabilitację, rekreację, wypoczynek, organizowanie życia kulturalnego i artystycznego, szkolenia itp. Informujemy ponadto, że istniejący Rządowym Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 [Uchwała Rady Ministrów z dnia 24.12.2013  nr.237] zakłada rok rocznie kwotę 40 mil. zł., na dofinansowanie działalności na rzecz seniorów  w skali kraju Do konsultacji społecznych został skierowany Program Rządowy "SENIOR WIGOR" na utworzenie dziennych domów  i klubów seniora z kwotą w skali kraju 360 mil. zł. [ w roku 2015  –   20 mil. zł ]. Zaistnieje więc możliwość dalszego starania się o środki na doposażenie i utrzymanie naszego Klubu Seniora.

Oprac.  Edward Sekulski

„Zapusty” u seniorów

DSCF0942mZapowiadało się zwyczajne, wtorkowe spotkanie w Klubie. Nawet frekwencja na początku nie zapowiadała się duża. Czekaliśmy na pozostałych i "bomba"…   przyszli. Nasza Grupa Kabaretowa, mająca już nie małą tradycję swej  artystycznej działalności, zaskoczyła nas i zadziwiła, przygotowując wywodzący się z ludowej tradycji zwyczaj  "z a p u s t ó w".

Ogromnie barwne wydarzenie, doskonała charakteryzacja, dowcipny scenariusz sprawiły nam wszystkim dużo radości i dobrą zabawę.

Oprac. K. Socha
Foto    K. Socha

Czytaj dalej

Zabawa karnawałowa

DSC05970mTo miała być wspólna zabawa karnawałowa, dla wszystkich chętnych członków z naszych czterech kół terenowych. Zaproszenie przyjęli tylko seniorzy z Ulanowa, którzy bawili się z nami w Restauracji Orle Gniazdo. Były tańce, wspólne śpiewy, parada masek karnawałowych. W miłej atmosferze, z humorem bawili się wszyscy do godz. do 23.

Oprac. K . Socha
Foto    Cz. Mroczka
          J.E. Szast

Czytaj dalej

Spotkanie w Niżańskim Centrum Rozwoju

DSC_0011mmCzłonkowie Zarządów kół terenowych PZERiI: z Rudnika nad Sanem, Niska, Ulanowa i Krzeszowa spotkali się na zebraniu roboczym w NCR.

Tematem obrad, było wspólne opracowanie materiałów wymaganych do napisania wniosku – projektu, skierowanego do Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Obradujących seniorów odwiedził Starosta Niżański Pan Robert Bednarz.

Oprac . K. Socha
Foto     K.  Potomska

Czytaj dalej

Spotkanie Noworoczne w Nisku

spotkanie_002mmNasi niżańscy przyjaciele, mają piękny zwyczaj organizowania Spotkań Noworocznych dla wszystkich swoich członków. Na spotkanie to zapraszają  przedstawicieli władz powiatowych, miejskich, organizacji współpracujących, oraz sponsorów. Zaproszony Oddział Rejonowy PZERiI w Rudniku nad Sanem, reprezentowała cztero osobowa delegacja członków Zarządu. Obszerny materiał z przebiegu spotkania na stronie Klubu Seniora Nisko.

Oprac. K Socha
Zobacz: Klub Seniora Nisko

 

Uroczystości Święta Trzech Król

DSC05825mOrszak Trzech Króli na ulicach Rudnika nad Sanem, to piękne wydarzenie, które staje się już tradycją, przybliża nas do Nowonarodzonego i umacnia nas w naszej wierze. Z wielką ochotą i radością  przyjmujemy co roku zaproszenie od organizatorów do udziału w tym wydarzeniu i tworzymy bardzo barwną grupę orszaku. Z satysfakcją obserwujemy, że co roku jest większe zainteresowanie tym pięknym zwyczajem i samych rudniczan i też  przyjezdnych gości. Co roku program jest bardziej ubogacony: czy trasą, scenkami, czy żywymi zwierzętami [ku radości  dziatwy]. Bardzo wzruszający tegoroczny moment, to udział młodego małżeństwa z swoim synkiem w stajence przy żłóbku, jako żywy obraz Świętej Rodziny.

Oprac. K. Socha

Foto: Cz. Mroczka
        J. Szast

 Zobacz: gsekulski.pl

Dla nas seniorów odnową  tradycji staje się Wieczorne Kolędowanie z Gwiazdą. Do Trzech Króli [tych z orszaku] dołączają Diabeł, Śmierć, Anioły, Muzykanci i taką gromadą odwiedzamy znajome domy, by razem z gospodarzami śpiewać głośno kolędy. Ruszamy z spod Rozśpiewanych Aniołów na Rynku i ulicy Sienkiewicza. Tym razem kolędowaliśmy w domach między innymi: u Pana Burmistrza, w Caritasie, u Sióstr Służebniczek,  u wielu seniorów  [odwiedzając zwłaszcza tych chorych ]  i wreszcie zabrakło czasu . Do innych zawitamy za rok .

Czytaj dalej

Zabawa Sylwestrowa

S1080011mTak szczodry i atrakcyjny dla seniorów kończący się rok 2014 należało pożegnać wesoło. Oczywiście na wspólnej zabawie sylwestrowej, wśród klubowych przyjaciół. Witano Nowy 2015 z nadzieją, że nie będzie gorszy i przyniesie nam dużo zdrowia.

Oprac. K. Socha
Foto   Cz.Mroczka

Czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące

DSC_0224mmDo rudnickiego Klubu Seniora, przybyły delegacje kół  terenowych zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PZERiI w Rudniku nad Sanem. Na spotkanie, które miało za cel podsumowanie realizowanego przez NCR wśród niżańskich   seniorów, projektu "Pora na seniora" Z dużym uznaniem i podziękowaniem ze strony seniorów, oceniono wkład pracy załogi NCR w należytą realizację zadań projektowych.
W towarzystwie Członka Zarządu Pana Józefa Sroki, spotkanie  zaszczycił swą obecnością Starosta Niżański Pan Robert Bednarz, który wcześniej był koordynatorem projektu, któremu też złożono serdeczne podziękowania. Po części oficjalnej spotkania, zwiedzano wystawy: fotograficzną i malarską
Dalsza część wieczoru upłynęła w bardzo świątecznej i rodzinnej atmosferze. Przy smacznym poczęstunku śpiewano wspólnie piękne polskie kolędy.

Oprac.  K. Socha
Foto    K. Socha

Zobacz: stowarzyszeniencr.pl
             Klub Seniora Nisko

Czytaj dalej

Wydarzenia na zakończenie aktywnego i atrakcyjnego dla seniorów roku 2014

DSC_0295mSeniorzy powiatu niżańskiego, biorący udział w realizowanym przez NCR projekcie "Pora na seniora" kończyli w miesiącu grudniu zadania tego programu:

 • 09.12.2014 Seniorzy z Ulanowa, uczestniczyli w spotkaniu z historykiem Panem Dionizym Garbaczem.
 • 10.12.2014 W Nisku odbyło się spotkanie z prawnikiem "Prawo na co dzień"
 • 12.12.2014 Seniorzy w Krzeszowie mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu z zakresu zdrowego odżywiania "Żyj zdrowo"
 • 13.12.2014 Z podróżnikiem Panem Władysławem  Grodeckim spotkali się seniorzy z Klubu Seniora w Nisku.
 • 14.12.2014 W Rudniku, znany i ceniony aktor teatralno-filmowy Pan Marian Dziędziel spotkał się z seniorami rudnickimi.
 • 16.12.2014 W Ulanowie, z zakresu promocji aktywnego starzenia się odbyło się spotkanie "Aktywny senior – czemu nie"
 • 18.12.2014 Zakończyły się zajęcia na kursach nauki obsługi komputera, w których uczestniczyły dwa zespoły: w Rudniku i w Nisku.

Oprac. K. Socha

Zobacz: www.mokrudnik.pl – Spotkanie dla Seniorów z aktorem Marianem Dziędzielem, w ramach projektu "Pora na seniora" 14.12.2014

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Koła

DSCF0839mOdbyło się ono w Klubie Seniora o godz.10-tej. Tematem obrad zebrania były głównie następujące sprawy:

 • rozliczenia  przyznanych dotacji na działalność w 2014 r
 • przygotowanie wniosków o dotację  na działalność  w r.2015
 • sprawy  organizacyjne

W zebraniu brali udział  wszyscy członkowie Zarządu /1 nieobecność usprawiedliwiona/

Oprac. K. Socha
Foto    Cz. Mroczka

Czytaj dalej

Zakończenie projektu Fundacji Orange

W dniach 20.XI i 04.XII w Bibliotece Miejskiej, odbyły się dwa ostatnie spotkania w ramach Projektu Fundacji Orange "Spotkania z Pasjami". Bohaterkami spotkań z seniorami były kolejno: znana piosenkarka Pani Ewa Bem i znana  pisarka Pani Katarzyna Grochola. Wszystkie dotychczasowe spotkania, były bardzo ciekawe i inspirujące. Czekamy na następujące propozycje bardzo prężnej Fundacji.

Oprac. K. Socha

Zobacz: mokrudnik.pl  Spotkanie z pasjami "Do przodu żyj! Żyj kolorowo!" 20.11.2014
mokrudnik.pl   Spotkanie z pasjami "Pasjami zapisani" 04.12.2014

W oczekiwaniu na Królewski Orszak

trzej-krolowieSeniorzy rudniccy, rozpoczęli już przygotowania do udziału w Orszaku Trzech Króli, który jest pięknym wydarzeniem corocznym w naszym mieście. Pozostałych rudniczan oraz sympatyków naszego miasteczka, gorąco zapraszamy do aktywnego głosowania w Konkursie ogłoszonym przez FUNDACJĘ ORSZAKU TRZECH KRÓLI, gdzie przewidziane są następujące nagrody:

I     Wizyta  wielbłąda w Orszaku  Trzech Króli
II    5 000 szt czekoladek rozdanych w trakcie Orszaku
III   5 000 szt czekoladek rozdanych w trakcie Orszaku  /tak samo/
IV  1 000 szt koron dla uczestników Orszaku

Głosowanie  trwa od 01.12.2014  do 15.12.2014 do godz. 12-tej  T Y L K O  !!!!

Kliknij – zagłosuj

Oprac. K. Socha

 

Spotkanie imieninowe

DSCF0756mMamy taki klubowy zwyczaj, że swoje imieniny obchodzimy wspólnie. /są między nami też osoby samotne, dla których to jest bardzo ważne i potrzebne/. To spotkanie było drugim w tym roku i zorganizowane było przez imienników z II półrocza. Tym razem, odbyło się ono w przyjaznym nam lokalu "Pod Lipą" Solenizanci, a było ich sporo, przyjęli piękne życzenia i każdy piękną herbacianą różę. Bawiliśmy się wspólnie do godz. 23…
Oprac. K. Socha
Foto    K. Socha

Czytaj dalej

Następne szczęśliwe 40-lecie

DSCF0712mZ kolei następne małżeństwo w naszym Klubie Seniora, Jolanta i Eugeniusz Szast doczekali się i uroczyście obchodzili swoją 40 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Każda taka uroczystość sprawia dużą radość i Jubilatom i ich przyjaciołom. Były pięknie składane życzenia, wręczone kwiaty, smakowity tort, toast z lampką szampana i oczywiście gorzko! gorzko! Zespół Śpiewaczy wykonał znaną piosenkę "Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień" a sami Jubilaci zatańczyli walczyka weselnego.
Oprac. K. Socha
Foto    K. Socha

Czytaj dalej

Wyjazd na spektakl teatralny

teatr14112014W MDK w Stalowej Woli, odbyła się premiera KLIMAKTERIUM 2 CZYLI MENOPAUZY SZAŁ, autorstwa Elżbiety Jodłowskiej w wykonaniu czołowych aktorek scen warszawskich. Rok temu, byliśmy na "Klimakterium …i już"  rozbawiło nas to niebywale. Pojechaliśmy grupą 50 osób, spodziewając się, że i tym razem będzie to wieczór pełen humoru, dowcipów, ładnych piosenek. I tak właśnie było.

Oprac. K. Socha
Foto    Cz. Mroczka

Czytaj dalej

Si Senior

DSCF0620mII Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich "Si  Senior" odbył się w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół". Tym razem połączony był z Obchodami Dnia Seniora w Nisku i każdy z seniorów na widowni otrzymał czerwoną róże. Natomiast na scenie, prezentując swój dorobek artystyczny, wystąpiły zespoły: Zespół Śpiewający oraz Duet Starsi z Klubu Seniora w Rudniku, Chóry z Niska i Jarocina. Pani Maria Bera z Niska, swoim występem (z repertuaru H. Bielickiej) rozbawiła całą widownię. Gwiazdą wieczoru był niewątpliwie Zespół Wokalno – Instrumentalny, który działa przy Ośrodkach Kultury zarówno w Krzeszowie jak i Sarzynie.

Oprac. K. Socha
Foto    K. Socha

Czytaj dalej

Narodowe Święto Niepodległości

DSCF0523mObchody Święta Niepodległości rozpoczęły się już dnia 09.11.2014 r. uroczystą akademią Patriotyzm płynie w naszej krwi, która odbyła się w MDK. Natomiast Msza Święta w intencji Ojczyzny, z wygłoszoną bardzo mądrą i głęboko patriotyczną homilią do licznie przybyłych wiernych, zapoczątkowała uroczystości w dniu Święta.

Poczty sztandarowe  prowadziły pochód  mieszkańców pod Pomnik Poległych na Rynku miasta. Zapoczątkowany przez rudnickich harcerzy (a wzbogacony coraz większym udziałem przez Klub Seniora) zwyczaj  PUBLICZNEGO ŚPIEWANIA  PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH staje się już w naszym mieście  chlubną tradycją. Oprócz harcerzy, młodzieży szkolnej , seniorów, strażaków, duchowieństwa  włączyła się do śpiewania duża grupa  rudniczan. To było wspaniałe wydarzenie, dające wyraz naszego patriotyzmu. Rozśpiewanych seniorów, jak mają co roku w zwyczaju Państwo B.W. Durczakowie, właściciele "Pod Lipą" zaprosili na dobrą kawę i  gorącą, smaczną szarlotkę. Seniorzy bardzo dziękują Pani Basi i Panu Wacławowi, Naszym Życzliwym Sympatykom.

Oprac. K. Socha
Foto    K. Socha

Zobacz: www.rudnik.pl
             www.mokrudnik.pl

Czytaj dalej

Spotkania z pasjami

szp6112014Kolejne spotkanie z tego cyklu, które odbyło się w Bibliotece Miejskiej, to spotkanie z Panią Elżbietą Matuszczak. Pasjonatka w czasie trwania telekonferencji, powiedziała: „Bardzo lubię swoją pracę, między innymi dlatego, że biblioteki nie sprzedają, tylko dają: informacje, wiedzę, rozrywkę, miejsce, sprzę, rozwój, pomoc".

Oprac. K. Socha
Zobacz: www.mokrudnik.pl

50 lecie pożycia małżeńskiego Hani i Stasia

DSCF0450mTo było bardzo miłe spotkanie. Przybyli do Klubu seniorzy, złożyli serdeczne życzenia, wręczyli kwiaty i gromko zaśpiewali Sto Lat parze naszych Drogich Przyjaciół Ani i Stasiowi Bis. Były toasty wzniesione lampką szampana, smakowity tort i oczywiście gorzko! gorzko! To są bardzo przyjemne chwile i dla Jubilatów i  ich przyjaciół, oby ich było jak najwięcej.

Oprac.  K. Socha
Foto    K. Socha

Czytaj dalej

Koncert dla seniorów

DSC_0249mZ okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Stowarzyszenie NCR zaprosiło seniorów na Uroczysty Koncert, który odbył się w NDK „Sokół” w Nisku. Szczelnie wypełniona sala, gromkimi brawami nagradzała występy Chóru "Echo" z Niska oraz Duetu "Starsi" z Rudnika. Gwiazdą wieczoru była piosenkarka Pani Alicja Majewska, której towarzyszył Pan Włodzimierz Korcz. Piękne piosenki, ich wykonanie i wspaniały akompaniament kompozytora, długo będziemy wspominać.

Oprac. K. Socha
Foto    K. Potomska

Zobacz też:
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – www.stowarzyszeniencr.pl
Koncert dla Seniorów – strona Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół"

Czytaj dalej

Warsztaty malarskie

DSC_0572mWarsztaty malarskie wśród seniorów, prowadzone i w plenerze i w lokalu Klubu Seniora, zostały zakończone 24.10.2014 r. Uczestnikami byli seniorzy z Rudnika nad Sanem i z Niska, a zajęcia prowadził Pan Józef Sroka. To realizacja kolejnego zadania Projektu "Pora na Seniora", prowadzona przez NCR a współfinansowana  w ramach Rządowego Programu na rzecz ASOS.

Oprac.  K. Socha
Foto     K. Potomska

Zobacz też:
Galeria – REALIZACJA WARSZTATÓW MALARSKICH DLA SENIORÓW W RAMACH PROJEKTU „PORA NA SENIORA!”  – http://www.stowarzyszeniencr.pl/

Czytaj dalej

Spotkanie w NCR

OLYMPUS DIGITAL CAMERATematem tej kolejnej narady w NCR, było opracowanie szczegółów organizacji następnych zadań, realizowanego Projektu Pora na Seniora, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Omówiono  wyjazd do Teatru w Rzeszowie seniorów z Rudnika oraz z Ulanowa i Krzeszowa. Ustalono program i jego przebieg na koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który odbędzie się w dniu 27 pażdziernika 2014 w Domu Kultury "Sokół" w Nisku, a gwiazdą wieczoru będzie Alicja Majewska.
Oprac.: K. Socha
Foto: M. Szymanek

Czytaj dalej

100 Lecie „Bitwy Rudnickiej”

IMG_8657mBardzo ważną i bardzo doniosłą Uroczystość Obchodu 100 Lecia Bitwy Rudnickiej, przeżywali mieszkańcy naszego miasteczka, właśnie w dniu 18 pazdziernika. Towarzyszyły nam władze powiatowe, władze miejskie,  duchowieństwo, stowarzyszenia niżańskie i inne organizacje. Poczty Sztandarowe wojska, szkół, harcerstwa i innych organizacji były obecne w czasie składania wieńców na cmentarzu wojennym i w czasie Mszy Świętej  odprawianej w intencji ofiar tej wojny. Z inicjatywy seniorów – równocześnie będących członkami TMZR [wprawdzie amatorsko] ale cały przebieg uroczystości został sfilmowany i jest w posiadaniu Klubu Seniora i Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. [to koniecznie należy zobaczyć a zwłaszcza usłyszeć wystąpienie Pana Janusza Chmiela]
Oprac: K, Socha
Zobacz:
rudnik.pl
mokrudnik.pl
bitwarudnicka.pl
facebook.com./wiktoriaserafin

 

„Spotkanie z pasjami”

szabalowskaRośnie w coraz większym stopniu zainteresowanie seniorów, spotkaniami w Bibliotece Miejskiej, która realizuje Projekt Fundacji Orange "Spotkania z pasjami". Tym razem, bohaterami wirtualnego spotkania, była para od dawna dobrze znana seniorom: Pani Maria Szabłowska i Pan Krzysztof Szewczyk. Programy radiowe i telewizyjne, jak "Dozwolone od lat czterdziestu" czy "Wideoteka dorosłego człowieka" to piękne i wspaniałe wspomnienia dla nas wszystkich.

Oprac. K. Socha
Zobacz: www.mokrudnik.pl

„Bo radość jest w nas”

DSC05011mW Stalowej Woli, odbył się I Miedzy Powiatowy Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Bo radość jest w nas"  Pomysł i organizacja I Przeglądu, to starania Grupy "Inicjatorki" Stalowa Wola (grupy trzy osobowej), która pozyskała dofinansowanie z FIO i projekt zrealizowano za pośrednictwem Stowarzyszenia "Równowaga" Patronat obieli Starostowie powiatów Niska i Stalowej Woli. Nasz powiat reprezentowali: Chór niżańskich  seniorów "Echo" pięknie rozwijający się i nagrodzony na XIII Podkarpackim Festiwalu Seniorów w Boguchwale oraz Duet "Starsi" seniorzy rudniccy.

Z  radością  i satysfakcją  informujemy, że w kategorii SOLIŚCI i DUETY zdobyli 1  miejsce Duet "Starsi" panowie Eugeniusz Pędlowski i Zdzisław Męczeński.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów Duetowi "Starsi" zwłaszcza podczas występu na XII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów "TERAZ MY" w  Warszawie, który odbędzie się w listopadzie.

Oprac. K. Socha
Foto: S. Bera

Czytaj dalej

Wyjazd edukacyjno-turystyczny do Kozłówki, Lublina i Zamościa 05-06.10.2014 r.

DSC_1061mTen wyjazd, to następne zadanie Projektu Pora na Seniora, realizowanego przez NCR wśród seniorów, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zwiedziliśmy Pałac Zamoyskich w Kozłówce wraz z przylegającymi ogrodami. Natomiast w Lublinie Archikatedrę, Stare Miasto i Muzeum Lubelskie. Oglądaliśmy wystawianą w Teatrze Muzycznym  operetkę "Księżniczka Czardasza". Następnego dnia Państwowe Muzeum na Majdanku i już w drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamość. Słynny Rynek i słynne Forty, gdzie wystrzelono hucznie z armaty na zakończenie bardzo  atrakcyjnego wyjazdu, 44 zadowolonych seniorów.
Oprac. K . Socha
Zobacz:
www.klubsenioranisko.pl
www.stowarzyszeniencr.pl

Czytaj dalej

Spotkania z pasjami

szpmDużym zainteresowaniem, cieszyło się kolejne spotkanie w Bibliotece Miejskiej, realizującej Projekt Fundacji Orange "Spotkania z pasjami" Tematyka spotkania, to działalność grupy muzycznej "CAŁA PRAGA ŚPIEWA". W skład tego zespołu wchodzą głównie seniorzy, którzy rozśpiewali całą dzielnicę warszawską i nie tylko. To dla nas jest najbardziej inspirujące, wszak też my, rudniccy seniorzy razem z harcerzami staramy się upowszechnić piękny zwyczaj  Wspólnego Śpiewania Pieśni Patriotycznych na Rynku naszego miasta w dni  ważnych uroczystości państwowych. Już dzisiaj zapraszamy na dzień 11.XI.2014 na Święto Niepodległości. Będziemy wspólnie pięknie i głośno  śpiewali.

Oprac.  K. Socha
Zobacz   www.mokrudnik.pl

Jubileusz 70-lecia Liceum 26-27.09.2014

DSC031121mJubileusz Naszego Liceum (tytuł  na stronie szkoły) to Naszego jest nam seniorom bardzo bliskie. Wielu z nas absolwentów, uczestniczyło w  tym Jubileuszu i chyba to my najmocniej emocjonalnie przeżywaliśmy to spotkanie. Wzruszające chwile dla najstarszych roczników – wspomnienia czasu nauki, wspomnienia wspaniałych dyrektorów i profesorów, którzy już odeszli i wspomnienia o  tych co odeszli z pośród nas. Życzymy Naszej Szkole dalszego wspaniałego rozwoju, dalszych sukcesów, młodzieży dużo radości, profesorom cierpliwości i tak wspaniale zorganizowanych następnych Jubileuszy.

Oprac. K. Socha
Zobacz  www.lorudnik.edu.pl
             www.sztafeta.pl

 

 

Światowy Dzień Seniora

DSC_0088mGminne Obchody Światowego Dnia Seniora, zorganizowane były jak co roku pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pana Waldemara Grochowskiego. Burmistrz powitał przybyłych seniorów, złożył piękne życzenia zdrowia, radości i spokoju. Złożył również informacje z działalności za okres minionego roku, od ostatniego spotkania. Na pięknie udekorowanej scenie, w bardzo "salonowym  stylu" artyści  – kompozytor i pianista Mariusz Matuszewski oraz fraszkopisarz Witold Smętkiewicz, poprowadzili część artystyczną. Szlagiery naszej młodości śpiewała cała sala. Po koncercie degustowano potrawy regionalne, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich  z Przędzela i Kopek.
Oprac. K. Socha
Zobacz  www.rudnik.pl
             www.mokrudnik.pl

„Ciuchcią” w Bieszczady

DSCF0350mTo były dla wszystkich uczestników wycieczki, nie zapomniane wrażenia. Kolejką wąskotorową dotarliśmy tam i podziwialiśmy najdziksze zakątki naszych Bieszczad. Następnie zwiedziliśmy w Komańczy klasztor sióstr Nazaretanek, w którym był więziony Kardynał Stefan Wyszyński. Spotkaliśmy dzielną grupę młodzieży z Wielkopolski, uczestników Wędrówki Szlakiem Walk Wojska Polskiego z bandami UPA. Za tak wspaniale spędzony dzień, dziękowaliśmy   uczestnicząc w Mszy Świętej w Największym Sanktuarium Maryjnym na Podkarpaciu, w Bazylice przy Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi.
Oprac. K. Socha
Foto   K. Socha
         B. Wojtak

Czytaj dalej

Narada w Niżańskim Centrum Rozwoju

Kolejne, już piąte spotkanie członków Klubu Turysty odbyło się w NCR w dniu 19.09.2014. Tematem obrad, było opracowanie szczegółowe realizacji następnych zadań w ramach Projektu Pora na seniora, realizowanego przez NCR wśród seniorów. Ustalono program 2-dniowej wycieczki do Lublina i Zamościa, repertuar i datę wyjazdu do Teatru w Rzeszowie, organizację obchodu Dnia Seniora, rekrutację na kurs komputerowy oraz harmonogram ciekawych spotkań w poszczególnych kołach.
Oprac. K. Socha
Foto    M. Szymanek

Czytaj dalej

„Spotkania z pasjami”

szp18092014Już po raz trzeci, seniorzy rudniccy mieli okazję brać udział w ciekawym cyklu spotkań, organizowanym przez Bibliotekę Miejską w ramach realizowanego Projektu Fundacji Orange. Tym razem bohaterką spotkania była Pani Anna Musiałówna.
Oprac. K. Socha
Zobacz  www.mokrudnik.pl

Wrzesień – miesiąc pamięci

DSCF0314mWrzesień, to miesiąc najbardziej patriotycznych przeżyć i obchodów uroczystości poświęconych tragicznym wydarzeniom w dziejach naszego kraju. Dnia 9 września program spotkania klubowego seniorów, poświęcony był w całości 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Honorowym gościem spotkania była Pani Doktor Waleria Młyniec, córka ppłk Waleriana Młyńca, którego imię przyjął ZHP Szczep Harcerski PUSZCZA w Rudniku nad Sanem. Osobiste wspomnienia, czytane wiersze i śpiewanie pieśni patriotycznych wypełniło program tego spotkania.
Oprac.   K. Socha
Foto      K .Socha

Czytaj dalej

Seniorzy na Dożynkach Powiatowych

SAM_8510mRudniccy seniorzy z wielką ochotą, całym sercem i z dużą satysfakcją aktywnie angażują się w każde wydarzenie środowiskowe czy regionalne. I tym razem nie zabrakło nas podczas Pikniku Rodzinnego, [seniorzy czytali bajki milusińskim] czy też Dożynek Powiatowych. Przy wejściu wręczali uradowanym dzieciom kolorowe baloniki. Trzy namioty wystawowe prezentowały zwiedzającym wyroby rękodzielnicze: obrazy wyszywane, hafty, rzezby, torfea  łowieckie, wędkarskie oraz sprzęt wędkarski robiony ręcznie. Prezentowali to: i członkowie Klubu Seniora i seniorzy nie zrzeszeni i członkowie TMZR –  to był dobry czas na integrację.

Oprac. K. Socha
Foto    D. Kondysar

Czytaj dalej

Spotkania z pasjami

szp082014mW tym ciekawym cyklu Spotkań z pasjami, rudniccy seniorzy brali udział już po raz wtóry. Tym razem  bohaterką spotkania była Pani Wyrozębska–Badowska, która rezygnując z miejskiego życia przeniosła się w środowisko wiejskie i z wielką pasją prowadzi "swój tryb życia z ekologią na ty".

Oprac. K. Socha
Zobacz  www.mokrudnik.pl

Warsztaty fotograficzne

IMG_1580mTo kolejne zadanie realizowane w Projekcie "PORA NA SENIORA" Uczestnikami warsztatów byli seniorzy z Niska i Rudnika nad Sanem. Zajęcia prowadził fotograf – grafik Pan Rafał Marchut, a prace wykonane w czasie trwania kursu będą prezentowane w nowym kalendarzu na rok 2015 r.

 

Oprac. K. Socha
Foto    K. Wawrzyniecka
           J.  Szast

Zobacz: www.stowarzyszeniencr.pl

Czytaj dalej

Zaproszenie od „FLORYNA” 5-6-7-8.08.2014

DSCF0176mFundacja Środowisko Wybrzeża Floryn, oraz Floryn – Tour zaprosiło swoich Przyjaciół na wyjazd integracyjny do Szczecina, Berlina, Mielna i Unieścia. Do wyjazdu wytypowano siedmioro działaczy związkowych z Podkarpacia [Przemyśl, Jarosław, Ropczyce, Stalowa Wola, Rudnik nad Sanem i 2 osoby z Rzeszowa]. Atrakcyjny program pobytu na wybrzeżu; oprócz zwiedzania pozwolił nam na zapoznanie się bliżej z działalnością Fundacji, z organizacją  pobytu na turnusach wypoczynkowych, turnusach rehabilitacyjnych oraz wyjazdach zagranicznych [Chorwacja, Szczecin – Kopenhaga – Malmo, Szczecin – Berlin]. Przyjazne warunki organizatora dla seniorów, dają szanse na  owocną współpracę już w roku przyszłym.
Oprac. K.  Socha
Foto:  K. Socha

Czytaj dalej

Spotkania z pasjami

NzpmmRudniccy seniorzy wraz z Biblioteką Miejską rozpoczęli realizację Programu Fundacji Orange "Spotkania z pasjami" Odbyło się już pierwsze z ośmiu zaplanowanych na 2014 rok spotkań, w formie wideo konferencji. Bohaterem spotkania była Pani doktor Hanna Krajewska.

zobacz:  www.mokrudnik.pl

30-31.07 i 01.08.2014 r. Wycieczka Wieliczka – Oświęcim – Kraków

16mTrzydniowa wycieczka edukacyjna i głęboko patriotyczna bardzo nas poruszyła i trafiła do naszych serc. Zwiedziliśmy i też odwiedziliśmy takie miejsca jak: Kopalnie Soli w Wieliczce [zabytek klasy O], miasto urodzin naszego Papieża Błogosławione go Jana Pawła II Wadowice, Świątynie Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Obóz Zagłady w Oświęcimiu i bogate zabytki Krakowa. Uroczystą kolacją integracyjną z występami naszych utalentowanych  seniorów, zakończyliśmy trzydniowy wyjazd realizowany w Programie "PORA NA SENIORA" realizowanym przez NCR współfinansowanym w Programie Rządowym ASOS.

Oprac. K. Socha
Foto:  S. Bera   
          NCR pracownicy
Zobacz: stowarzyszeniencr.pl

Czytaj dalej

„Wakacjonalia 2014”

S7304695mWakacjonalia, to wydarzenie organizowane w Dniach Gminy Jeżowe. Bardzo atrakcyjny program tej imprezy, zwłaszcza artystyczny zachęcił rudnickich seniorów [już po raz wtóry] by razem z mieszkańcami tej gminy świętować i nawiązać oraz poszerzać integrację regionalną naszych społeczności. 42 uczestników wycieczki autokarowej, podziwiało i oklaskiwało występy zarówno zespołów jeżowskich, jak i zespołu folkowego BACIARY.
Oprac. K. Socha
Foto:  J. Szast

Czytaj dalej

Narada w Niżańskim Centrum Rozwoju

OLYMPUS DIGITAL CAMERACzłonkowie Klubu Turysty spotkali w NCR, na kolejnej naradzie w sprawie opracowania szczegółowego programu wyjazdu edukacyjno-patriotycznego do Krakowa – Wieliczki – Oświęcimia. Zadanie realizowane jest w Programie Pora na  seniora współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020.

Oprac.  K. Socha
Foto  :  M. Szymanek

Czytaj dalej

Wizyta naszych przyjaciół z Kolbuszowej

DSCF0006mCzłonkowie Oddziału Rejonowego PZERiI w Kolbuszowej, zachęceni naszym zaproszeniem do zwiedzenia Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem – Polskiej Stolicy Wikliny, oraz do spływu galarami Sanem, połączone z  odwiedzinami Ulanowa – Polskiej Stolicy Flisactwa zrealizowali ten pomysł. Przy okazji odwiedzili też naszą siedzibę, oglądając z zainteresowaniem nasze zbiory i wystawy. Następnie pod rozłożystym STARYM DĘBEM przy rozpalonym ognisku piekliśmy kiełbaski i  prezentowaliśmy nawzajem swoje programy artystyczne. I pogoda i humory dopisały –  to był udany, piękny dzień.
oprac. K. Socha
Foto :  K. Socha

Czytaj dalej

Powołanie Stowarzyszenia „Klub Seniora”

DSCF9949mW tym dniu w obecności Pana Roberta Bednarza – członka Zarządu LGD Nisko, oraz Kierownika NCR w Racławicach, odbyło się zebranie założycielskie, powołujące Stowarzyszenie "Klub Seniora w Rudniku nad Sanem" Wybrano Zarząd w składzie:
 

 • Edward Łuka                         prezes
 • Stanisława Górska-Zięba      sekretarz
 • Władysława Sztaba               skarbnik
 • Halina Nicałek                       członek
 • Stanisław Sekulski                członek

Oprac.  K. Socha
Foto    Cz. Mroczka

Czytaj dalej

Wyjazd do Przemyśla i okolic 15-16-17.07.2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW ramach realizowanego dla seniorów przez NCR Nisko, Programu Pora na seniora, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach    Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020, został zorganizowany 3-dniowy wyjazd dla 44 osób do Przemyśla. To polskie miasto najstarsze po Kaliszu, miasto które ma najwięcej  zabytków po Krakowie. Zwiedziliśmy również zamek w Krasiczynie oraz Arboretum w Bolestraszycach.
Oprac. K .Socha
Foto:   NCR – pracownicy

Zobacz: www.stowarzyszeniencr.pl – Poznaj swój region – wyjazd edukacyjno-kulturalny seniorów powiatu niżańskiego do Przemyśla

Czytaj dalej

Wycieczka krajoznawcza

DSCN3215mKolejna wycieczka krajoznawcza i zarazem integracyjna seniorów, to wycieczka zorganizowana do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, a następnie do Parku Miniatur Najsłynniejszych Budowli Świata oraz niezwykłych miejsc stworzonych przez naturę, które znajdują się w Krajno – Zagórzu. W wycieczce brało udział 41 uczestników, a zorganizowana i prowadzona była przez Biuro Podróży TĘCZA z Ulanowa.
Oprac. K. Socha
Foto: B. Wojtak
       G. Sekulski
       E.  Sekulski

Czytaj dalej

Narada w Oddziale Okręgowym

DSCF9945mW siedzibie Oddziału Okręgowego PZERiI w Rzeszowie [zdjęcie] odbyła się narada konsultacyjna aktywu związkowego, w sprawie omówienia i przygotowania materiałów na XI Krajowy Zjazd Delegatów. Na podstawie analizy  dokumentów zjazdowych, uchwał programowych sygnalizujących problemy, wypracowano konkretne wnioski, które przedstawi nasz Delegat na Zjazd Pan Alfred Maczuga, prezes Zarządu Okręgowego .

Oprac. K. Socha
Foto :  K. Socha

Czytaj dalej

Spotkanie imieninowe

DSCF9879mTym razem, wspólne spotkanie solenizantów i ich zaproszonych gości, odbyło się jako pierwsze w  tym roku i obejmowało wszystkich imienników z pierwszego półrocza. Bawiliśmy się wspólnie w przyjaznym nam lokalu "Pod Lipą" gdzie "kawa dla seniora kosztuje 1 zł." Bardzo mile spędziliśmy ten wieczór, było dużo humoru [mikrofon dla wszystkich], dużo śpiewano i tańczono jak zwykle aż do godz.23  ciej.

Opr. K. Socha
Foto K. Socha

Czytaj dalej

45-lecie pożycia małżeńskiego Kazimiery i Tadeusza

DSCF9802mW tym dniu w Klubie Senioradzieliliśmy radość naszych przyjaciół Kazi i Tadeusza Bienias, którzy doczekali się tak wspaniałej rocznicy. Były wręczone piękne kwiaty, składane piękne życzenia, serdeczne ucałowania i gromkie  odśpiewanie "w zdrowiu, w szczęściu niech nam żyją 100 lat". Bardzo cieszą nas podobne wydarzenia, bo niestety wśród naszych seniorów przeważają osoby samotne, ale one też potrafią się cieszyć radością innych klubowiczów.

Oprac. K . Socha
Foto:   K . Socha

Czytaj dalej

Spływ galarami po Sanie

DSCF9727mW ramach Projektu Pora na Seniora, którego celem  między innymi jest  zwiększenie stopnia edukacji regionalnej i patriotycznej, seniorzy z powiatu niżańskiego brali udział w spływie galarami  po rzece San. Płynęliśmy z Bielin do Ulanowa – Stolicy Flisactwa Polskiego. Na przystani flisackiej przy smacznych grillowaniu, słuchaliśmy gawęd retmana; śpiewaliśmy  piosenki biesiadne i oklaskiwaliśmy występy naszych utalentowanych seniorów. Miłą niespodzianką była wizyta Burmistrza Ulanowa Pana Stanisława Garbacza, który złożył seniorom miłe życzenia i ponowił zaproszenie do tego gościnnego miasta. Realizowany projekt, jest  współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Oprac. K. Socha
Foto: K. Socha, E. Sekulski

Zobacz:

Czytaj dalej

7–8.06.2014 Wiklina 2014 Rudnik nad Sanem

P1050810mWspaniałe, regionalne wydarzenie, które rozsławia i nasze miasteczko i nasze wikliniarstwo odbyło się już poraz XV. Jak zwykle rzesze przyjezdnych, zwiedzających i Centrum Wikliniarstwa  i wystawy rękodzielnicze i targi  wikliny użytkowej, prezentowany program artystyczno-rozrywkowy na stadionie sportowym, miejscu gdzie cała impreza  została zorganizowana. Seniorzy rudniccy, swoje zdolności rękodzielnicze, kolekcje zbiorów swych pasji i innych uzdolnień prezentowali na kilku stoiskach, przyczyniając się do tego by to wydarzenie było bardziej urozmaicone i kolorowe.

Oprac. K. Socha
Foto    K. Socha
           E. Sekulski
Zobacz też: www.rudnik.pl
                  www.mokrudnik.pl

Czytaj dalej

Narada w Niżańskim Centrum Rozwoju

P6060067mCzłonkowie Klubu Turysty, spotkali się na kolejnej naradzie z przedstawicielami NCR, w sprawie omówienia szczegółów realizacji najbliższych działań w Projekcie Pora na Seniora, współfinansowanego przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Ustalono daty i programy wycieczek: do Ulanowa – stolicy flisactwa polskiego i do Przemyśla i okolic.

Oprac. K. Socha
Foto    M. Szymanek

Czytaj dalej

Święto naszych sąsiadów

S7304350Już tradycją stał się zwyczaj, że w Dniu Dziecka delegacja seniorów odwiedza naszych milusińskich sąsiadów z za ściany. Wspólnie zajmujemy ten sam pawilon, gdzie mieści się i Przedszkole Miejskie i Klub Seniora [przewrotnie? czy refleksyjnie?]. Zanosimy słodycze czytamy lub opowiadamy bajki, staramy się by ten dzień był dla nich miły.

Oprac. K. Socha
Foto   J.   Szast

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Koła

DSCF9608mW Klubie Seniora dnia 29.05.2014 o godz.10 tej odbyło się plenarne posiedzenie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarzy Klubu. Głównym tematem obrad, było omówienie stopnia realizacji przyznanych w konkursach i projektach dotacji na działalność związkową. Powołano Klub Turysty, konieczny do współpracy z NCR, przy Projekcie "Pora na seniora" ustalono skład zespołu przygotowującego nasz udział w Projekcie "Spotkania z pasjami"  i podjęto odpowiednie uchwały w tym względzie. Omówiono też inne sprawy organizacyjne.

Oprac.  K . Socha
Foto     K . Socha
            Cz. Mroczka

Czytaj dalej

XIII Festiwal Seniorów w Boguchwale

DSC02551mTego roku w Podkarpackim Festiwalu Seniorów "Seniorzy – wciąż młodzi twórczo" udział brali przedstawiciele dwóch kół PZERiI z naszego rejonu. Pan Eugeniusz Pędlowski z Koła w Rudniku, po raz kolejny [czwarty], oraz   debiutujący Chór "Echo" z Niska. Tym razem wyróżnienie zdobył chór niżański. Gratulujemy!

Oprac. K. Socha
Foto:   S. Bera
zobacz też:
Chór Echo w Boguchwale – Klub Seniora w Nisku
Seniorz wciąż młodzi twórczo – www.boguchwala.pl

Czytaj dalej

Ważne spotkanie

DSCF9566mSeniorzy rudniccy w swoim Klubie Seniora, gościli w ramach spotkań przedwyborczych euro posłankę Elżbietę Łukacijewską, kandydata na euro posła Zygmunta Cholewińskiego, asystentkę posłanki Renaty Butryn, [przebywającej aktualnie na Ukrainie], oraz  towarzyszących im Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Rudnika nad Sanem. Omówione zostały główne kierunki działalności UE, możliwości i oczekiwania. W dyskusji poruszano głównie najbardziej istotne sprawy naszego rejonu dotyczące: wikliniarstwa, ochrony miejsc pracy, troskę o grupy najuboższe. Na zakończenie zaproszono gości na kawę i domowe ciasto.

Oprac. K. Socha
Foto   K. Socha

Czytaj dalej

Narada w Niżańskim Centrum Rozwoju

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZarządy kół terenowych PZERiI z powiatu niżańskiego, zrzeszonych w Oddziale Rejonowym w Rudniku nad Sanem oraz przedstawiciele NCR w Racławicach na zebraniu informacyjnym ustalili formę współpracy partnerskiej przy realizacji wspólnego projektu. Projekt pod nazwą "PORA NA SENIORA" współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, jest adresowany do seniorów [po 60 roku życia] i trwać będzie od m-ca maja do grudnia 2014 r. O realizacji poszczególnych zadań, będziemy informować i dokumentować  ich przebieg na bieżąco, na naszej stronie na którą zapraszamy.

Oprac. K. Socha
Foto  : K.  Potomska

Zobacz też: „PORA NA SENIORA!” – stowarzyszeniencr.pl

Czytaj dalej

Obchody Święta 3 Maja

DSCF9417mZ inicjatywy rudnickich harcerzy, pod patronatem burmistrza i przy udziale seniorów tradycją staje się zwyczaj Wspólnego Śpiewania Pieśni Patriotycznych na Rynku naszego miasta, w rocznice świąt narodowych. Święta Konstytucji 3 Maja i w listopadzie Święta Niepodległości. Natomiast inicjatywa seniorów oraz ich pomoc w dekorowaniu domów flagami narodowymi została zauważona i doceniona – mamy nadzieję , że przyjmie się jako  stały zwyczaj prezentowania patriotycznej postawy mieszkańców naszego miasta w tych uroczystych dniach.

Oprac. K.  Socha
Foto   : K.  Socha

Czytaj dalej

W dniu Kanonizacji

DSCF9394mW oknach domów pojawiły się piękne dekoracje portretów Świętego Jana Pawła II i całe ulice udekorowane flagami papieskimi i flagami biało-czerwonymi wyglądały bardzo uroczyście. Zapraszamy do obejrzenia jak wyglądała na przykład ulica Sienkiewicza.

Oprac. K . Socha
Foto :  K.   Socha

Czytaj dalej

Miasto w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II

IMG_4441mW przed dzień Kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II, mieszkańcy naszego miasta wieczornym nabożeństwem oraz czuwaniem w kościele p.w. Trójcy Świętej rozpoczęli uroczysty wieczór poświęcony Błogosławionemu. Po Apelu Jasnogórskim nastąpiło procesyjne przejście na Rynek miasta. Księża, siostry zakonne, delegacje Caritasu, służby zdrowia, służb mundurowych, szkół, harcerze i pracownicy wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej nieśli kolejno "Kanonizacyjną iskierkę Bożego Miłosierdzia" Nasza delegacja emerytów niosła płonący lampion razem z delegacją Centrum Wikliniarstwa. Przy zapalonym przez ks. proboszcza i burmistrza ognisku, wysłuchaliśmy w skupieniu głosu Papieża Jana Pawła II w kilku fragmentach Jego kazań, Jego nauki i przesłania. Zaśpiewaliśmy wspólnie kilka pieśni, razem z młodzieżą i bardzo liczną grupą harcerzy. Zapalone Iskrą Bożą świece i lampiony ponieśliśmy, by płonęły w naszych domach i w naszych sercach .

Oprac. K . Socha
Zdjęcia: E. Grochowska

Galeria zdjęć: www.rudnik.pl – Rudnickie Obchody związane z Kanonizacją Jana Pawła II
 

Klub Seniora w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II

DSCF9305mZaproszeni goście i seniorzy wspólnie spędzili wieczór pełen wspomnień i wzruszeń, poświęcony Wielkiemu Polakowi, Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Przedstawiony program artystyczny  przypomniał i przybliżył zebranym drogę do świętości Naszego Papieża. Ulubione pieśni Papieża śpiewane razem, wystawa szkiców rysunkowych i pamiątek papieskich pieczołowicie  kolekcjonowanych przez seniorów oraz odtworzenie nagranych, najciekawszych momentów z okresu Pontyfikatu  Papieskiego stworzyło podniosłą atmosferę spotkania. Natomiast przy ciastku i kawie pozostał czas na osobiste wspomnienia i przyjacielskie rozmowy.

Oprac. K . Socha
Foto  K.  Socha,
        D. Kondysar

Czytaj dalej

Czas rozważań i oczekiwania na Święto Zmartwychwstania

DSC08167mWielki Post, to czas skupienia i czas rozważania Męki Pańskiej. Seniorzy rudniccy w piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej (11 kwietnia) włączyli swój udział w czytanie rozważań (tekst seniorki M. Sieprawskiej) i wspólnej modlitwy przy każdej Stacji Męki Pańskiej.

Natomiast  w Niedzielę Palmową  (13 kwietnia) seniorzy tworzyli  najbardziej  barwną  grupę  orszaku  „Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy”. W głośnej inscenizacji ewangelicznej, która staje się już tradycją, uroczystym wydarzeniem, ciesząca się  sympatią  naszych rudniczan,  też  obserwatorów przyjezdnych  i oczywiście mediów . Cieszy nas fakt, że dołączają do nas pięknie przebrane całe rodziny, zwłaszcza te z małymi dziećmi.

Oprac. K.  Socha
Foto.    K. Socha
            J. Ziemba 

            E.Pędlowski
Czytaj  Sztafeta
          
Echo Dnia

Czytaj dalej

VI ZDARZENIA TEATRALNE W STALOWEJ WOLI

DSCF9120mOd 25-30 marca 2014 r. w MDK Stalowej Woli trwały występy teatrów amatorskich. Spektakle nagrodzone i wyróżnione podczas tegorocznej XXXV Biesiady Teatralnej w Horyńcu – obecnie najważniejszego przeglądu małych form teatralnych w Polsce. Grupa naszych seniorów, obejrzała spektakl warszawski "OSMĘDEUSZE", który zdobył I nagrodę. Bardzo bliski atmosferze sławnego Teatru Kantora. Młodemu i ambitnemu zespołowi, życzymy podobnych sukcesów.
Oprac. K. Socha
Foto.  K. Socha

Czytaj dalej

Ważna i dostojna wizyta

DSCF8940mOd 13 – 16 lutego 2014 r. w naszej parafii p.w. Trójcy Świętej przebiegała wizytacja kanoniczna Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego. W tych dniach odwiedził wszystkie szkoły, urzędy, zakład Mostostal, placówki Caritas, strażaków i spotkał się z różnymi grupami parafialnymi . Na zaproszenie rudnickich seniorów złożył wizytę w Klubie Seniora. Wspólna  modlitwa z zgromadzonymi seniorami, wspólne zaśpiewanie kilku pieśni [w tym „Barkę”], oraz udzielenie błogosławieństwa bożego przez Księdza Biskupa nadało temu spotkaniu doniosły i szczególny charakter.
Bóg zapłać Jego Ekscelencji!  

Oprac. K. Socha
Foto: Cz. Mroczka

Czytaj dalej

Zabawa karnawałowa

DSCF8839mW bardzo miłym nastroju i przyjacielskiej atmosferze, seniorzy rudniccybawili się na zabawie karnawałowej w Restauracji "Orle Gniazdo". Było dużo humoru, dużo śpiewu i oczywiście jak zawsze staropolski polonez.

Oprac. K. Socha
Foto K. Socha

Czytaj dalej

Spotkanie międzypokoleniowe

DSCF8913mMiało ono miejsce 1 lutego 2014 r. w  Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem. Młodzież szkolna  /podstawowych szkół rudnickich i niżańskich/ na zakończenie swoich ferii, przygotowała bardzo atrakcyjny  program artystyczny i zaprezentowała go w związku z Dniem Babci i Dniem Dziadka. W drugiej części spotkania otwarto wernisaż wystawy "Haftem malowane", gdzie młodzież i przybyli mogli podziwiać prace naszych rudnickich seniorek.

Oprac.  K. Socha
Foto:  J.  Szast
Cz. Mroczka

Zobacz:  mokrudnik.pl  -  "Zimowe Dance Show" 01.02.2014

Czytaj dalej

Zebranie Zarządu Oddziału Rejonowego

DSCF8746mJuż nazajutrz na poszerzonym posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI została przedstawiona informacja z przebiegu i ustaleń XI Zjazdu Delegatów w Rzeszowie. Wiodącym tematem porządku obrad zebrania było opracowanie ramowego planu pracy na 2014 r. Omówiono strategię współpracy z NCR, Starostwem, startu w ogłaszanych przez Burmistrzów Miast i Wójtów   Gmin konkursach, oraz  w ogólno dostępnych konkursach i projektach ASOS i FIO.  W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Potomska, przedstawicielka NCR w Nisku.
Oprac. K .Socha
Foto :  K. Socha

Czytaj dalej

Okręgowy Zjazd Delegatów

DSCF8704mXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZERiI, odbył się w Rzeszowie dnia 23.01.2014 godz.10 tej w Restauracji BOHEMA. Z zaproszonych gości przybyli przedstawiciele: Prezydenta  Rzeszowa i  Zarządu  Głównego  PZERiI w  Warszawie. Zjazd  wysłuchał i zatwierdził sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego oraz udzielił absolutorium. W bardzo szerokiej  i ożywionej  dyskusji, podjęto wiążące uchwały i ustalono kierunki działania na następną kadencję. Wybrano również  Zarząd  Oddziału   Okręgowego , Komisję Rewizyjną , Sąd  Koleżeński i Delegata na Zjazd Krajowy, którym  został Pan Alfred Maczuga, dotychczasowy i ponownie wybrany Przewodniczący Zarządu Okręgowego.

Oprac. K. Socha
Foto.   K.  Socha

Czytaj dalej

Spotkania Opłatkowe – ciąg dalszy

PODOBNIE JAK W SPOTKANIU OPŁATKOWYM U HARCERZY, BRALIŚMY RÓWNIEŻ UDZIAŁ W NASTĘPNYCH SPOTKANIACH, NA KTÓRE NAS ZAPRASZANO. BARDZO WYSOKO CENIMY SOBIE TAKIE PRZYJAZNE STOSUNKI I PARTNERSKĄ WSPÓŁPRACĘ W NASZYM ŚRODOWISKU I DLA INTEGRACJI NASZEGO ŚRODOWISKA.

IMG_0492m05.01.2014 r.
Bardzo wielu naszych seniorów, którzy są jednocześnieczłonkami TMZR wzięło udział w uroczystym jego Spotkaniu Opłatkowym. Zyczenia  Noworoczne złożyli obecnym: Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski, Dyrektor MOK Pani Krystyna Wójcik i Prezes TMZR  Pani Małgorzata Sztaba .Miłą niespodzianką  była kolęda sympatycznej rodziny z którą  wspólnie śpiewano kolędy.
Oprac. K. Socha
Zobacz: Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej 05.01.2014 mokrudnik.pl

spotkaniem08.01.2014 r.
Tradycyjnie już, każdego roku Spotkaniem Opłatkowym rozpoczyna swą bieżącą działalność Koło PZERiI w Nisku. Zawsze uroczyście, z programem  artystycznym, składanym sprawozdaniem za miniony rok, w obecności zaproszonych gości: Starosty, Burmistrza GiM Niska i innych przedstawicieli jednostek władz administracyjnych i współpracujących .
Oprac. K. Socha
Zobacz:
Spotkanie noworoczne www.nisko.pl
Spotkanie noworoczne www.nisko.pl – GALERIA

Rudnicki Orszak Trzech Króli

DSCF8638mW naszym miasteczku, podobnie jak w 200 innych miastach w naszym kraju maszerowaliśmy  bardzo licznie w orszaku towarzyszącym Trzem  Królom by  razem z nimi oddać  pokłon  Nowonarodzonemu. Nie wątpliwie najbardziej barwną  grupą w orszaku  byli seniorzy, którzy  własnym kunsztem i nakładem stworzyli wspaniałe  kreacje.   

Były to następujące osoby:

 • Bis Anna,
 • Barska Teresa,
 • Bienias Kazimiera,                  
 • Kondysar Dorota,
 • Rozlazły Jadwiga,
 • Tasiemka Urszula,
 • Szast Jolanta,
 • Sekulski Stanisław
 • Szast Eugeniusz,
 • Szydełko Janina,
 • Zastawna Barbara.

Bardzo  serdecznie dziękujemy koleżeństwu, że nas godnie reprezentowali.
                        
Oprac. K. Socha
Foto :  K. Socha

Czytaj dalej

Zabawa Sylwestrowa

S7303894mGrono chętnych seniorów rudnickich zorganizowało składkową zabawę sylwestrową w tę szczególną noc. Żegnano odchodzący rok, który był dla nas łaskawy /zwłaszcza dzięki  Rządowemu  Programowi na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób  Starszych/ oraz witano   nadchodzący,  życząc sobie nawzajem by nie był gorszy i zachował nas w dobrym zdrowiu.
Odczytano również wszystkie otrzymane Życzenia Świąteczne i Noworoczne za które SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY /pozdrawiamy naszych fanów w USA/

Oprac. K. Socha
Foto: Cz. Mroczka, E.  Szast

Czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące

DSCF8579mBardzo uroczyście, w świątecznym nastroju, przy choince przebiegało spotkanie uczestników  Projektu JESIEŃ ŻYCIA Z EDUKACJĄ. Odbyło się ono w Restauracji „Orle Gniazdo” w Rudniku, a brało w nim udział 110 seniorów z powiatu niżańskiego. Program  artystyczny, wspólne śpiewanie kolęd a nawet tańce  stworzyły niezapomniany klimat tego wieczoru. Spotkanie było ostatnim działaniem w realizowanym przez NCR  projekcie a finansowanym przez ASOS .                

Oprac. K. Socha
Foto K. Socha
Zobacz też:

- stowarzyszeniencr.pl
- Zakończenie roku 2013 www.nisko.pl – ARTYKUŁ
- Zakończenie roku 2013 www.nisko.pl – GALERIA

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe u harcerzy

P1140214mNa zaproszenie  instruktorów, harcerzy  i zuchów z Rudnika nad Sanem i  Krzeszowa  braliśmy  udział  w wspólnym  spotkaniu  opłatkowym. Wśród  zaproszonych gości byli obecni: ksiądz Dziekan Waldemar Farion, siostra  zakonna, rodzice  /zwłaszcza  zuchów/. Nasza  delegacja z Klubu Seniora, tradycyjnie jak co roku oprócz ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH przekazała  braci harcerskiej słodycze i owoce.
Oprac.  K. Socha
Foto. E. Kiszka

Czytaj dalej

Pracowity okres zebrań, narad, warsztatów i Konferencji

06.XII.2013 r.
pc060123Na zaproszenie Stowarzyszenia "NIŻAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU" uczestniczyliśmy w I spotkaniu organizacji pozarządowych z terenu powiatu niżańskiego. Rozpoczęliśmy  przygotowanie do wypracowania modelu współpracy NGO w ramach realizowanego przez NCR  projektu.


11.XII.2013 r.
pc110137Odbyły się II z kolei spotkanie, w realizowanym  projekcie  pod nazwą WYPRACOWANIE MODELU WSPÓŁPRACY NGO  , ORGANIZACIA KONFERENCJI I WYDANIE PUBLIKACJI NA TEMAT NGO Z POWIATU NIŻAŃSKIEGO.


16.12.2013 r.
pc170172Wypracowany WSTĘPNY ZARYS MODELU WSPÓŁPRACY NGO Z TERENU POWIATU NIŻAŃSKIEGO został wydrukowany i  przygotowany do prezentacji na mającej się  odbyć  konferencji.


18.XII.2013 r.
pc180247Odbyła się  konferencja   DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH JAKO  CZYNNIK  ROZWOJU  POWIATU  NIŻAŃSKIEGO. Sama konferencja z przygotowanym ciekawym  programem  i uroczystym jej przebiegiem wpisała się w obchody Jubileuszu 10–lecia działalności Stowarzyszenia "NIŻAŃSKIE CENTRUM  ROZWOJU" Swoją  obecnością uświetnili  to wydarzenie: Starosta i Vice Starosta, Przewodniczący Rady  Powiatu, Burmistrzowie miast, Dyrektorzy szkół, Prezesi i przedstawiciele NGO oraz zacni zaproszeni goście.

Zobacz też: Konferencja pn. „Działalność organizacji pozarządowych jako czynnik rozwoju Powiatu Niżańskiego”

Oprac.  K. Socha
Foto: K. Potomska

Wyjazd doTeatru Muzycznego

SKMBTmNa spektakl „PORWANIE SABINEK” do Teatru Muzycznego w Lublinie wybraliśmy się  dużą grupą 50 osób. Dużym zaskoczeniem i niespodzianką dla widowni było zaproszenie od Dyrekcji Teatru na kawę, ciastko, lampkę szampana. Przy okazji mogliśmy podziwiać imponujący obiekt Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie na czas remontu został przeniesiony teatr.

 

Oprac. K. Socha
Foto.   K. Socha

Czytaj dalej