18.08.2019 Dożynki Powiatowe – w Harasiukach.

a-00218.08.2019 Dożynki Powiatowe – w Harasiukach.

Zespół Śpiewaczy „Wiklina” jest zapraszany na różne imprezy i wydarzenia organizowane w sąsiednich gminach. W tym roku Dożynki Powiatu Niżańskiego odbyły się w Harasiukach. W bogatym programie artystycznym w którym brały udział m.inn. zespoły regionalne, młodzież szkolna, zespół „Piękni i Młodzi”, wystąpił również nasz zespół „Wiklina” z urozmaiconym i przystosowanym do aktualnego wydarzenia repertuarem. Starosta Niżański P. Robert Bednarz wręczył Zespołowi drobny upominek i dyplom z podziękowaniem: „za udział w Dożynkach Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019 oraz godne i uwieńczone sukcesem reprezentowanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”. 

Opr.:   Cz. Mroczka
Foto.:  M. Foryś