08.08.2019 Spotkanie “Pod dębem”.

dsc0081708.08.2019 Spotkanie “Pod dębem”.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu PODKARPACKICH INICJATYW LOKALNYCH na rok 2019 pod nazwą „Aktywny Senior –Zdrowy Senior” było spotkanie integracyjne w dniu 08.bm -“Pod dębem”.

Organizacją spotkania zajęła się Grupa Nieformalna inicjatywy wniosku pod kierunkiem P. Urszuli Tasiemskiej działającej na rzecz Koła Terenowego PZERiI w Rudniku nad Sanem.
W spotkaniu wzięło udział ponad 40 Seniorów, którzy dojechali na miejsce rowerami, samochodami lub marszem z kijkami. Wspólne śpiewy, konsumpcja i tańce przyczyniły się nie tylko do dalszej integracji środowiska senioralnego, ale było również czasem i miejscem gdzie zapomnieliśmy o chorobach, samotności i problemach wieku dojrzałego.

Opr.:   E. Sekulski
Foto.:  M. Foryś