23.06.2020 Podpisanie umowy z PFRON.

10323.06.2020 Podpisanie umowy z PFRON.

 

W dniu 23.06.2020 w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PZERI w Rudniku nad Sanem. Umowę podpisali Starosta Niżański Pan Robert Bednarz, Dyrektor PCPR Pani Marta Ciosmak oraz Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Kazimiera Socha i Skarbnik Oddziału Pani Władysława Sztaba.

Oprac.: K.Socha
Czytaj: https://powiatnizanski.pl