OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY NASZYCH CZŁONKÓW, IŻ W ZWIĄZKU
 Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMICZNYM
 Z A W I E S Z O N E
 ZOSTAŁY WSZYSTKIE DZIAŁANIA W GRUPACH
 ORAZ SPOTKANIA W KLUBIE
 DO ODWOŁANIA

 Z A R Z Ą D