04.02.2020 DZIĘKUJEMY…

img_20200204_16300604.02.2020 DZIĘKUJEMY…

Uroczyście i z wielkim szacunkiem dziękowaliśmy Pani Kazimierze Socha za ponad 12 –letnie przewodniczenie naszemu Kołu Terenowemu PZERiI. Jest Ona jedną z założycieli w lipcu 2007 roku Koła Terenowego w naszym mieście. Pani Przewodnicząca potrafiła bardzo dobrze organizować pracę w Kole, z wielką kulturą współpracować z innymi organizacjami i ważnymi osobami w powiecie. Dlatego na tym spotkaniu dziękowali Jej za współpracę: Starosta Powiatu Niżańskiego P. Robert Bednarz, Burmistrz GiM Rudnik nad Sanem P. Waldemar Grochowski, Przewodnicząca TMZR –P. Małgorzata Sztaba, Kierownik Biura “Tęcza” P. Bogusław Wojtak, była i obecna Dyrektorka MOK P. Krystyna Wójcik i P. Anna Straub, Kierownik NCR P. Katarzyna Wozniak. Były upominki, kwiaty, życzenia “sto lat” przy lampce wina, piękny i smaczny okolicznościowy –„Kaziu –Dziękujemy” – tort. Zespół „Wiklina” wystąpił ze swoim repertuarem oraz specjalnie napisaną na tą okazję piosenką.

Dziękujemy Ci Kaziu za te 12 lat, przepraszamy za sprawiane przykrości,
mamy nadzieję i prosimy o dalszą współpracę.

Oprac. Cz Mroczka
Foto: M. Foryś, Cz. Mroczka