12.11.2020 Trudne czasy dla Seniorów.

12812.11.2020 Trudne czasy dla Seniorów.

Pomimo trudnego czasu w naszym życiu, spowodowanego pandemią, staramy się żyć i działać w miarę możliwości normalnie z przestrzega-niem przepisów sanitarnych. W październiku nasze seniorki miały kilka zajęć z gimnastyki. Prowadziliśmy też w naszym kościele modlitwę różańcową. Modliliśmy się w niej za wszystkich seniorów naszej parafii. Dwie części różańca odśpiewała Jola. Pamiętamy też i czcimy pamięć naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów. Również tego roku, znicze: „Z wyrazami pamięci – Klub Seniora 2020” zapaliliśmy na grobach tych, którzy odeszli od nas w ostatnich latach.

Tekst: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś, Cz. Mroczka