10.08.2020 Nowy skład Zarządu Oddziału Rejonowego.

P107026310.08.2020 Nowy skład Zarządu Oddziału Rejonowego.

 

 

Dnia 10 sierpnia 2020 r na swym Plenarnym Posiedzeniu członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Rudniku nad Sanem podjęli dwie bardzo ważne uchwały:

  • Przyjęto pisemne rezygnacje z pełnionych funkcji trzech dotychczasowych członkiń Zarządu, motywowane pogarszającym się stanem ich zdrowia. Podjęto uchwałę zatwierdzającą zwolnienie Pań z pełnionych stanowisk. Członkowie Zarządu podziękowali im za dotychczasową pracę i wręczyli uroczyście wiązanki kwiatów.
  • Drugą uchwałą dokoptowano kandydatów na powstałe wakaty w składzie Zarządu. Wybrany jednogłośnie skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERi Iw Rudniku nad Sanem przedstawia się nastepująco:
przewodnicząca Janina Szymonik Rudnik
wiceprzewodnicząca Teresa Ryczko Nisko
wiceprzewodnicząca Bronisława Greber Ulanów
sekretarz Maria Burkiewicz Rudnik
skarbnik Władysława Sztaba Rudnik
członkowie Helena Masłowska Krzeszów
  Anna Kozdra Krzeszów
  Kazimiera Czajka Ulanów
  Andrzej Cagara Nisko
  Stanisława Fluda Rudnik
  Jadwiga Rozlazły Rudnik


Oprac.: K. Socha
Foto : E. Sekulski