22.07.2020 Narada aktywu związkowego.

IMG_098622.07.2020 Narada aktywu związkowego.

 

Członkowie Zarządów Koła Terenowego, Klubu Seniora i Zarządu Oddziału Rejonowego spotkali się na wspólnym posiedzeniu, którego głównym tematem było uchwalenie planu pracy. Powinien on zabezpieczyć realizację przyznanego dofinansowania na rok 2020, przez te wszystkie trzy podmioty. Z uwagi na krótki okres do realizacji [do grudnia 2020 r] przyznanych dotacji podjęto uchwały dotyczące harmonogramu działań, wznowienia spotkań klubowych oraz warsztatów w małych grupach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności jak: maseczki , wymagana odległości, dezynfekcja rąk.

O wznowieniu spotkań wtorkowych ogłosimy w najbliższym czasie na naszej stronie.

Oprac.: K. Socha
Foto.: Cz. Mroczka