Wycieczka Żywiec-Wisła-Pszczyna 20-22.06.2023.

119Dzięki dofinansowaniu przez PFRON Powiatu Niżańskiego zorganizowaliśmy w dniach 20-22.06.2023 r. piękną wycieczkę do. Żywca, Wisły i Pszczy W wycieczce brali udział seniorzy z naszego Oddziału Rejonowego.

W Żywcu zwiedziliśmy kompleks zabudowań Pałacowo-Zamkowych, Muzeum Miejskie z różnymi wystawami, mieliśmy urocze spotkanie z multi-instrumentalistą, folklorystą, gawędziarzem P. J. Ignatowiczem.

W Wiśle byliśmy w Muzeum Beskidzkim, przeszliśmy Aleją Gwiazd Sportu, byliśmy w pobliżu skoczni Malinka, miło spędziliśmy czas w Aqua Parku, korzystaniu z kąpieli, jacuzzi, hydromasaży. W Koniakowie oglądaliśmy słynne na cały świat koronki.
Pszczyna – to zwiedzanie Zamku dawnej rezydencji magnackiej z XV wieku.   

Oprac.: J. Szymonik

Foto: J. E. Szast

04.06.2023 Piknik Rodzinny- Caritas.

044Zostaliśmy zaproszeni na Piknik Rodzinny organizowany przez Caritas z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Piknik odbył się dnia 4 czerwca br. na placu Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem. Klub Seniora miał też swoje stoisko na którym nasze seniorki oferowały smaczne przekąski i wyroby piekarnicze.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto:     Cz. Mroczka

12.05.2023 Zebranie Zarządu Rejonowego PZERiI.

038Na zebraniu byli członkowie Zarządu Rejonowego i przedstawiciele Kół Terenowych   z Niska, Ulanowa i Krzeszowa. Zebranie prowadziła Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI P. Janina Szymonik.

Dokładnie omówiono organizację planowanej 22 i 23 czerwca  b.r. wycieczki rehabilitacyjnej  do Wisły, Żywca i Pszczyny. 

Przewodnicząca J. Szymonik poinformowała zebranych o mających się odbyć wyborach nowego Zarządu Rejonowego.

Omawiano też sprawy organizacyjne związane z prowadzeniem działalności Zarządu Rejonowego.  

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto:     Cz. Mroczka

01.03.2023 Nowy Zarząd Koła PZERiI.

032Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów odbyło się w naszym Kole zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożyła jego przewodnicząca P. Janina Szymonik. Stan finansowy Koła przedstawiła skarbnik Koła P. Władysława Sztaba. Komisja Rewizyjna po szczegółowej kontroli pozytywnie oceniła pracę Zarządu Koła PZERiI w Rudniku nad Sanem i zaproponowała udzielenie Zarządowi – absolutorium.

Czytaj dalej

15.02.2023 Debata społeczna w naszym Klubie.

IMG_20230215_16162286215.02. gościliśmy u nas przedstawicieli policji naszego regionu. Policjantki i policjanci Komendy Wojewódzkiej, Komendy Powiatowej  i Posterunku Policji w Rudniku opowiedzieli o najnowszych metodach oszustw dokonywanych na seniorach. Dyskutowano jak reagować na różne telefony i tajemnicze powiadomienia do seniorów.

Panie policjantki podały dużo przykładów oszustw dokonanych na seniorach.        

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto:     M. Foryś

01.02.2023 Nowy Zarząd „Stowarzyszenie Klub Seniora”.

W pierwszych dniach stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem została zawarta umowa na użyczenie lokalu przy ul. Chopina 12 pomiędzy Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta a Stowarzyszeniem Klub Seniora.

Umowa została podpisana na okres jednego roku.

W dniu 01.02. br. odbyły się wybory do Zarządu „Stowarzyszenie Klub Seniora’’. Ustępującemu Zarządowi podziękowano za ośmioletni czas pracy na rzecz Stowarzyszenia.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd „Stowarzyszenia Klub Seniora”.

Zarząd „Stowarzyszenie Klub Seniora”:

Prezes:                       Danuta Zawół-Schwarte
Zastępca Prezesa:     Anna Okoń
Skarbnik:                    Władysława Sztaba
Członek:                     Zofia Szczębara

Komisja Rewizyjna „Stowarzyszenia Klub Seniora”:

Przewodnicząca:       Halina Marecka
Członek:                    Anna Korasiewicz
Członek:                    Wiktoria Serafin

Oprac.: J. Szymonik