01.03.2023 Nowy Zarząd Koła PZERiI.

032Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów odbyło się w naszym Kole zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożyła jego przewodnicząca P. Janina Szymonik. Stan finansowy Koła przedstawiła skarbnik Koła P. Władysława Sztaba. Komisja Rewizyjna po szczegółowej kontroli pozytywnie oceniła pracę Zarządu Koła PZERiI w Rudniku nad Sanem i zaproponowała udzielenie Zarządowi – absolutorium.

Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi Koła PZER i I.

W głosowaniu jawnym wybrano 7 osobowy Zarząd Koła PZER i I:

 

P. Janina Szymonik – Przewodnicząca,

P. Stanisława Fluda – Z-ca Przewodniczącego,

P. Kazimiera Kołodziej – Sekretarz,

P. Władysława Sztaba – Skarbnik,

P. Władysław Drzymała – Członek,

P. Zbigniew Makowski – Członek,

P. Czesław Mroczka – Członek.

Oprac.: Cz. Mroczka

Foto: Cz. Mroczka, M. Foryś