Nasze kolędowanie.

011  22.01.2023 Nasze kolędowanie.

Staramy się zachowywać i przekazywać nasze tradycje i obyczaje Bożonarodzeniowe. Grupa seniorek i seniorów, przebrana w piękne stroje , kolędowała z gwiazdą w domach naszych seniorów.

Odwiedzili też Dom Dzieciątka Jezus w Stróży oraz członków Koła Klubu Seniorów w Krzeszowie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej zaprosiło ich do kolędowania na swoim Spotkaniu Noworocznym w dniu 22 b.m. Wszędzie otrzymywali brawa za pięknie śpiewane stare i nowe kolędy, częstowano ich kawą, herbatą i ciastem.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka, J. Szast