Senior aktywny, to senior szczęśliwy.

13092.11.2022. Senior aktywny, to senior szczęśliwy.

Bardzo miło i wesoło spędziliśmy wieczór zakańczający program „Senior aktywny, to senior szczęśliwy”, który był realizowany w ramach projektu „ Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”.  W tym wieczorze humoru i satyry nasz „Zespół

artystyczny” przygotował atrakcyjny program rozrywkowy.

Po bardzo dobrej kolacji, kawie i herbacie z różnym ciastem,

były śpiewy z akompaniamentem akordeonu, monologi, skecze, opowiadanie „kawałów”.

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto.: Cz. Mroczka