12.05.2023 Zebranie Zarządu Rejonowego PZERiI.

038Na zebraniu byli członkowie Zarządu Rejonowego i przedstawiciele Kół Terenowych   z Niska, Ulanowa i Krzeszowa. Zebranie prowadziła Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI P. Janina Szymonik.

Dokładnie omówiono organizację planowanej 22 i 23 czerwca  b.r. wycieczki rehabilitacyjnej  do Wisły, Żywca i Pszczyny. 

Przewodnicząca J. Szymonik poinformowała zebranych o mających się odbyć wyborach nowego Zarządu Rejonowego.

Omawiano też sprawy organizacyjne związane z prowadzeniem działalności Zarządu Rejonowego.  

Oprac.: Cz. Mroczka
Foto:     Cz. Mroczka