01.02.2023 Nowy Zarząd „Stowarzyszenie Klub Seniora”.

W pierwszych dniach stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem została zawarta umowa na użyczenie lokalu przy ul. Chopina 12 pomiędzy Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta a Stowarzyszeniem Klub Seniora.

Umowa została podpisana na okres jednego roku.

W dniu 01.02. br. odbyły się wybory do Zarządu „Stowarzyszenie Klub Seniora’’. Ustępującemu Zarządowi podziękowano za ośmioletni czas pracy na rzecz Stowarzyszenia.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd „Stowarzyszenia Klub Seniora”.

Zarząd „Stowarzyszenie Klub Seniora”:

Prezes:                       Danuta Zawół-Schwarte
Zastępca Prezesa:     Anna Okoń
Skarbnik:                    Władysława Sztaba
Członek:                     Zofia Szczębara

Komisja Rewizyjna „Stowarzyszenia Klub Seniora”:

Przewodnicząca:       Halina Marecka
Członek:                    Anna Korasiewicz
Członek:                    Wiktoria Serafin

Oprac.: J. Szymonik