13.09.2023. Nasze wakacje.

151Pomimo trudnych dla nas warunków atmosferycznych – wysokie temperatury- staramy się prowadzić na wakacjach naszą działalność.

W ramach projektu organizowanego przez LGD bierzemy udział w wyciecz-kach rowerowych, spacerach z kijkami, wyjazdami na basen, organizowaniem ognisk, ćwiczymy na zajęciach gimnastycznych i kulinarnych. Uczestniczyliśmy w pikniku zorganizowanym w Janowie Lubelskim. Było wicie wianków, wspólne śpiewy.

Dzięki dotacji finansowej Burmistrza Gminy i Miasta Rudnika zwiedziliśmy 22 sierpnia piękne miejsca w zabytkowym Zamościu i Zwierzyńcu.

Na rzecz seniorów naszego powiatu działa również Niżańskie Centrum Rozwoju. W projektach organizowanych przez NCR było spotkanie przy ognisku integracyjnym w Ulanowie. Spotkali się tam seniorzy naszych kół przy grillu, muzyce i na spływie rzeką San.

W projekcie NCR była też wycieczka Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk. Byliśmy na basenach w Solcu Zdroju, zwiedziliśmy Muzeum Etnograficzne w Wiślicy a w Busku Zdroju oddychaliśmy powietrzem pięknej tężni solankowej.

W ramach projektu Caritas dn. 26.08 zorganizowano nam wyjazd do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik. Zwiedziliśmy Dom Naszego Papieża, klasztory w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Łagiewnikach.

Oprac.: J. Szymonik, Cz. Mroczka

Foto: J. Szymonik, M. Foryś