25.11.2019 Zebranie Zarządu Kola PZERiI

img_078325.11.2019 Zebranie Zarządu Kola PZERiI

W dniu 25 listopada br. odbyło się posiedzenie członków Zarządu Koła. Głównym tematem obrad było sprawozdanie z działalności w II półroczu, ocena realizacji otrzymanych dotacji na działalność związkową, ich termi-nowego rozliczenia, sprawy kadrowe i członkowskie oraz podjęcie stosownych uchwał.

Oprac.: K. Socha
Foto : Cz. Mroczka, E Sekulski