30.11.2019 ANDRZEJKI 2019

DCS_446330.11.2019 ANDRZEJKI 2019

Dzięki uprzejmości i zgodzie Księdza Dyrektora mogliśmy na sali widowiskowej Centrum Caritasu zorganizować zabawę andrzejkową. Zespół organizacyjny w osobach: Grażyny, Marysi, Zbyszka, Juliana, Jasia i Zygmunta zadbał o dekorację sali, ustawienie i dekorację stołów, oprawę muzyczną. Były też zabawy: łączenie par według numerów na gwiazdkach i półksiężycach, wybór króla i królowej balu, charakter seniora według jego imienia.
Za mile i wesoło spędzony wieczór dziękujemy naszym organizatorom.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka, J. Zięba