03.12.2019 Nasz udział w badaniach “Jesień życia”

dsc0081703.12.2019 Nasz udział w badaniach “Jesień życia”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, wybrał w drodze losowania, nasz Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem do udziału w pro-gramie zdiagnozowania sytuacji i potrzeb osób po 60 roku życia w województwie podkarpackim, z uwzględnieniem usług zdrowotnych i społecznych. W dniu 3 grudnia gościliśmy przedstawiciela Ośrodka, Panią Małgorzatę, która przeprowadziła badania w programie zwanym “Jesień życia”.

Oprac.: K. Socha
Foto: M. Foryś