10.12.2019 Narada w NCR.

dsc_012810.12.2019 Narada w NCR.

W dniu 10.12.2019 w siedzibie Niżańskiego Centrum Rozwoju w Racławi-cach odbyło się spotkanie członków Klubu Turysty z czterech Kół Tereno-wych na naradzie w sprawie zakończenia realizacji wniosku w roku bieżacym z Rządowego Programu ASOS.
Przedyskutowano ogólne założenia do wniosku ASOS, który będzie złożony na rok 2020. Omówiono i przyjęto też wniosek, który będzie złożony na rok 2020 w Ramach Programu FIO.
Przedstawione problemy sa bardzo ważne dla działalności i atrakcyjności Oddziału Rejonowego PZERiI, dlatego też na spotkaniu tym była szeroka dyskusja, w wyniku, której podjęto wiele ważnych decyzji.

Oprac.: E. Sekulski
Foto: E. Sekulski