ŻYCZENIA

skmbt_c454e19121913460_0001Ż Y C Z E N I A
RADOSNYCH, SPOKOJNYCH, RODZINNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ DUŻO ZDROWIA I MIŁOŚCI NAJBLIŻSZYCH
W NOWYM 2020 ROKU

– naszym członkom,
– sponsorom,
– sympatykom i przyjaciołom

SKŁADA ZARZĄD PZERiI