28.12.2017 Spotkanie podsumowujące.

28.12.2017 Spotkanie podsumowujące.

Prezentacja z realizacji i podsumowanie wykonania Projektu Rządowego ASOS "Pora na aktywnego seniora" miało miejsce dnia 28.12.2017 r. w Restauracji „ Orle Gniazdo „ w Rudniku nad Sanem. W spotkaniu brali udział zaproszeni goście: Vice starosta Niżański Pan Adam Mach i Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski, oraz pracownicy NCR-u i seniorzy z 4 poszczególnych kół terenowych PZERiI. Po części oficjalnej i części artystycznej spotkania, odbyła się zabawa taneczna.

Oprac. K. Socha
Foto M. Foryś