Zajęcia dodatkowe

Rozwijając swoją aktywność społeczną, seniorzy rudniccy oprócz wcześniej opisanych zajęciach brali też udział:

Kurs nauki obsługi komputera:

Warsztaty ruchowo-taneczne:
 

Przekazywanie tradycji:
 

Spotkanie z Policją (Bezpieczeństwo) – kamizelki:
 

oraz w cyklu spotkań dotyczących – edukacji lokalno – regionalnej:
– edukacji kulturalnej,
– edukacji prozdrowotnej,
– edukacji turystycznej,
– edukacji z zakresu funkcjonowania we współczesnym świecie.

Oprac. K. Socha
Foto E. Sekulski Cz. Mroczka M. Foryś