Czas zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

11-12-13-14.12.2017 Czas zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

W ciągu czterech kolejnych dni grudniowych, w czterech kołach terenowych zrzeszonych w naszym Oddziale Rejonowym odbyły się walne zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze naszych członków. Po złożeniu sprawozdań zarządów z działalności, sprawozdań finansowych przez skarbników, i po rzeczowej dyskusji, udzielono skwitowania ustępującym zarządom. W uchwalonym głosowaniu jawnym, (po wyrażeniu zgody) wybrano członków do czterech zarządów kół terenowych PZERiI, które po ukonstytuowaniu się przedstawiają się następująco:

Dnia 11.12.2017 wybrano Zarząd Koła w Krzeszowie:
·         przewodnicząca Helena Masłowska
·         sekretarz Anna Kozdra
·         skarbnik Bolesław Garbacz
·         członek Teresa Szydłowska
·         członek Marian Nastała

Dnia 13.12.2017 wybrano Zarząd Koła w Nisku:
·         przewodnicząca Władysława Krasny
·         vice przewodnicząca Weronika Mierzwa
·         skarbnik Jerzy Wawrzyniecki
·         sekretarz Leokadia Rembisz
·         członek Zofia Kotylak
·         członek Stanisław Bera
·         członek Jerzy Laskowski

Dnia 14.12.2017 wybrano Zarząd Koła w Ulanowie:
·         przewodnicząca Bronisława Greber
·         vice przewodnicząca Barbara Cyrana
·         sekretarz Kazimiera Nikolas
·         skarbnik Aleksandra Otto
·         członek Lidia Pietruszyńska
·         członek Janina Płoszaj
·         członek Mieczysław Oleksak

Dnia 12.12.2017 wybrano Zarząd Koła w Rudniku nad Sanem:
·         przewodnicząca Kazimiera Socha
·         vice przewodnicząca Stanisława Fluda
·         sekretarz Kazimiera Kołodziej
·         skarbnik Władysława Sztaba
·         członek Krystyna Markowska
·         członek Czesław Mroczka
·         członek Władysław Drzymała

Oprac. K. Socha
Foto M. Foryś
czytaj: Sztafeta