15.12.2017 Spotkanie w NCR w Racławicach.

15.12.2017 Spotkanie w NCR w Racławicach.

Klub Turysty, powołany przy realizacji Programu Rządowego ASOS Pora na aktywnego seniora” w dniu 15.12.2017 r. uczestniczył w spotkaniu w Niżańskim Centrum Rozwoju, którego tematem obrad były prace dotyczące zakończenia realizacji projektu, wydania kalendarza oraz organizacja spotkania podsumowującego. Ważną również sprawą, było wstępne omówienie materiałów koniecznych do opracowania przez NCR nowego Projektu ASOS na 2018 r. Zgłoszono najistotniejsze potrzeby i oczekiwania niżańskich seniorów na dofinansowanie działalności w roku przyszłym.

Oprac. K. Socha
Foto M. Foryś