14.11.2017 Narada w NCR.

14.11.2017 Narada w NCR.

W dniu 14.XI.2017 w Niżańskim Centrum Rozwoju w Racławicach, miało miejsce spotkanie członków KLUBU TURYSTY. Głównie omawiano stopień realizacji zadań w Projekcie Rządowym ASOS „Pora na Aktywnego Seniora”. Pozytywnie oceniono dotychczasowe wykonanie oraz omówiono końcową realizację w miesiącach listopadzie i grudniu. Zakończenie i podsumowanie Projektu odbędzie się w dniu 28 grudnia w Rudniku.

Oprac. K. Socha
Foto NCR