22.11.2017 Spotkanie „Andrzejkowe”

22.11.2017 Spotkanie „Andrzejkowe”

Członkowie Zespołu Śpiewaczego WIKLINA, który działa przy naszym Klubie Seniora spędzili wspólnie miły „ wieczór andrzejkowy „ Były miłe przyjacielskie rozmowy, tańce, występ kabaretowy i oczywiście radosne śpiewanie. Śpiewanie, które zrodziło się z potrzeby serca, które przynosi dużo radości nam wszystkim seniorom. Z działalności Zespołu, z jego zaangażowania się w ważne wydarzenia środowiskowe, rudniccy seniorzy są bardzo dumni i pięknie całemu Zespołowi dziękują.

Oprac. K. Socha
Foto: M. Foryś