Rocznica Konstytucji 3-Maja.

03.05.2017 r. Rocznica Konstytucji 3-Maja.

W 226-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja mieszkańcy Rudnika uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. za Ojczyznę. Przybyły też delegacje szkół, harcerzy i Straży Pożarnej z Pocztami Sztandarowymi. Po Mszy Św. członkowie zespołu śpiewaczego z Klubu Seniora zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych.

Następnie wszyscy przeszli pod pomnik na Rynku, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Stałym zwyczajem, miało też miejsce spotkanie „ Pod Lipką „ gdzie przy kawie i ciastku śpiewano pieśni patriotyczne, żołnierskie i inne.

Oprac. J. Rozlazły
Foto Cz. Mroczka
Zobacz też www rudnik.pl