24.04.2017 Posiedzenie Zarządu Okręgowego.

24.04.2017 Posiedzenie Zarządu Okręgowego.

W dniu 24 kwietnia w siedzibie Zarządu Okręgu PZERiI w Rzeszowie odbyło się spotkanie, którego wiodącym tematem obrad było omówienie i przygotowanie związkowej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, oraz przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i wykonania preliminarza budżetowego i bilansu za 2016 rok. W dyskusji omówiono również, dzieląc się własnymi doświadczeniami ważność i korzyści z prowadzonych programów „notesik zdrowia” (zwłaszcza dla samotnych) posiadanie Ogólnopolskiej Karty Seniora, atrakcyjność podkarpackich i nie kosztownych wycieczek dla związkowców.

Oprac. K. Socha
Foto : K. Socha