Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie

teatr20muzDnia 13.11.2010 roku liczna 50 – osobowa grupa seniorów udała się do Teatru Muzycznego w Lublinie na prezentację Musicalu „Skrzypek na dachu” od lat cieszącego się powodzeniem na scenach całego świata. Sztuka jest osadzona na scenie rosyjskiej prowincji (przedrewolucyjnej), gdzie na styku dwóch również silnych kultur i tradycji – rosyjskiej i żydowskiej toczą się losy bohaterów. Starsi -przywiązani do tradycji ubolewają nad próbami wyłamania się młodych z jej sztucznych reguł. Wspaniała muzyka, choreografia, scenografia i teksty pozwalają na przeniesienie się wyobraźnią w tamte, już dawno nieistniejące czasy.

Opr. M Sieprawska