Święto Niepodległości

11lisDzień 11 listopada 2010 roku obchodziliśmy uroczyście wraz ze społeczeństwem naszego miasta. Rano grupa Seniorów była razem z harcerzami podczas składania kwiatów pod pomnikiem obok Urzędu Miasta. Następnie odbyła się Msza Święta w Kościele w intencji Ojczyzny, której oprawę zorganizowali również harcerze z miejscowego szczepu im. ppłk. Waleriana Młyńca. O godz. 14.00 zaproszeni goście oraz wszyscy chętni wraz z włodarzami miasta wysłuchali koncertu zespołu „Yawanika” w sali MOK zatytułowanego „Od Chopina do Preisnera”. Około 15.30 goście przybyli na dziedziniec Centrum Wikliniarstwa na odsłonięcie rzeźby autorstwa prof. Anny Wszyndybył „Wiklinowy Powiew”. Jest to dar Miłośników Ziemi Rudnickiej dla Polskiej Stolicy Wikliny jaką jest nasze miasto. Prezes Towarzystwa – P. Edward Sekulski krótko wyjaśnił obecnym ideę powstania rzeźby, jako trwałego daru dla miasta, który docelowo stanie na plantach obok fontanny. P Burmistrz Waldemar Grochowski podziękował członkom TMZR za tak cenny dar podkreślając, że po raz pierwszy właśnie na cokole rzeźby wyryto w kamieniu nazwę „Polska Stolica Wikliny”. Po przecięciu wstęgi, sesji zdjęciowej P. Dyrektor Krystyna Wójcik zaprosiła spory tłum osób zgromadzonych na dziedzińcu na wystawę  – wernisaż fotografii Andrzeja Bąka (z Zamościa)  zatytułowaną „Pajęczyny”. Wystawa jest rewelacyjna, misternie utkane pajęczyny z zawieszonymi na nich kropelkami rosy wyglądały jak prawdziwe klejnoty. Myślę, że święto było udane, radosne zwłaszcza dla nas, którzy jesteśmy jednocześnie członkami TZMR. Dawało nam satysfakcję, z życzliwego przyjęcia naszego daru, którego idea i finał dokonały się w krótkim czasie.

Oprac. Maria Sieprawska