21.XI.2019 Spotkanie w NCR.

DSC_008321.XI.2019 Spotkanie w NCR.

W dniu 21 listopada 2019, w siedzibie Niżańskiego Centrum Rozwoju w Racławicach, odbyło się spotkanie członków Klubu Turysty. Tematem głównym obrad, była ocena stopnia realizacji

Rządowego Programu ASOS 2014 – 2020, którego uczestnikami są członkowie

z czterech kół terenowych PZERiI w naszym powiecie. Omówiono i ustalono również

szczegóły uroczystego zakończenia realizacji Programu.

 

Oprac.: K. Socha

Foto : NCR