Uroczyste Urodziny Seniorki.

  dsc0016404.06.2019 Uroczyste Urodziny Seniorki.

Koło Terenowe PZERiI w Rudniku nad Sanem szanuje i uroczyście obchodzi jubileusze i ważne rocznice swoich członków. W dniu 4.06.2019 obchodziliśmy Jubileusz 90 Rocznicy Urodzin naszej Koleżanki Zofii Chmiel. Nasza Zosia jest członkiem związku od samego początku reaktywowania Koła, jest bardzo aktywna w jego działalności, a jako osoba jest bardzo koleżeńska, uczynna i towarzyska. Zosia wniosła duże zasługi w krzewieniu wiadomości o Rudniku, brała czynny udział w rozwoju harcerstwa i w rudnickim szkolnictwie.

Za ten wkład pracy naszej Jubilatce należą się duże słowa uznania i podziękowania, co nastąpiło w dniu 4.06.2019.

Opr.: E. Sekulski
Foto: M. Foryś