12.02.2019 Obrady Walnego Zebrania.

  dsc0009412.02.2019 Obrady Walnego Zebrania.

Dnia 12 lutego 2019 r. w siedzibie Klubu Seniora odbyło się Walne Zgromadzenie Członkowskie Sprawozdawczo – Informacyjne. Sprawozdanie z działalności w 2018 roku złożyła Przewodnicząca Zarządu, a sprawozdanie finansowe Skarbnik Zarządu. Zebrani członkowie w dyskusji ustalili również program i uchwali plan działania na 2019 rok.

Oprac. K. Socha
Foto, M. Foryś