11.11.2018 100-letnia Rocznica Niepodległości Polski.

  spiewnik_0111.11.2018 100-letnia Rocznica Niepodległości Polski.

Pieśnią „Błękitne rozwińmy sztandary” wykonaną przez nasz zespół „Wiklina” rozpoczęła się uroczysta Msza Św. za Ojczyznę w kościele parafialnym. Po Mszy Św. wspólnie z P. Burmistrzem, Wicestarostą i mieszkańcami Rudnika nieśliśmy biało-czerwoną flagę na Rynek. Nową atrakcją tego roku był przejazd dużej grupy motocyklistów, który rozpoczął pochód od kościoła do Rynku. O godz.12 tej, tak jak w całym kraju odśpiewaliśmy wszyscy Hymn dla Niepodległej. Po złożeniu kwiatów i zniczy pod pomnikiem pamięci oraz wystąpieniu Pana Burmistrza odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem „Wiklina”.
Po raz pierwszy Zespół Śpiewaczy wystąpił w szalikach o barwach biało-czerwonych, których zakup został dofinansowany przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie. Po części oficjalnej pod pomnikiem, zostaliśmy zaproszeni, tradycyjne jak w każdym roku, przez Pana Burmistrza do lokalu „Pod Lipą” na kawę i ciasto.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: Cz. Mroczka, M. Foryś
Patrz: www.rudnik.pl

           echodnia.eu
           sztafeta.pl