05.05.2018 Pielgrzymka po zdrowie.

DSCF000705.05.2018 Pielgrzymka po zdrowie.

5 maja b.r. nasi seniorzy uczestniczyli w Kongresie Niewydolne Serce organizowanym przez Centrum Medyczne Medyk i Arenę w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie to było elementem programu profilaktycznego „Edukacja w zakresie niewydolności serca na Podkarpaciu”. W programie były m.in.: bezpłatne badania serca, krwi, moczu, pokaz udzielania pierwszej pomocy, udzielanie specjalistycz-nych porad lekarskich, wykład „Jak wydłużyć życie i polepszyć jego jakość”. Biorący udział w Kongresie uczestniczyli też we Mszy Św. koncelebrowanej przez J.E. Biskupa J. Watrobę oraz w koncercie Eleni.

Opr.: Cz. Mroczka
Foto: M. Foryś